– Klima- og miljødepartementet presiserer at pukkellaksen er en fremmed art som skal bekjempes, og ikke en ressurs som skal forvaltes.

Det skriver utredningsleder Linn Helmich Pedersen i Klima- og miljødepartementet i en henvendelse til Norges- jeger og fiskerforbund (NJFF) den 10. januar.

Svaret er en respons på et brev fra NJFF i desember, der forbundet ber om varsomhet med hensyn til tiltak mot pukkellaks i sjøen og en klargjøring av forvaltningsansvaret for pukkellaksen.

– Pukkellaksen utgjør en stor risiko for våre egne laksebestander, er årsak til bakterieoppblomstring og forgifting av vassdrag, og kan potensielt spre alvorlige sykdommer til både villfisk og oppdrettsfisk. KLD vil derfor presisere at pukkellaksen er en fremmed art som skal bekjempes, og ikke en ressurs som skal forvaltes.

Når det kommer til bekjempelssesstrategien i sjø er departementet enige i at det må utvises varsomhet med tanke på bifangst av
anadrom laksefisk og andre marine arter.

– Vi er da også nødt til å vite mer om risikoen for bifangst ved utfisking i sjø før 2023-sesongen. Miljødirektoratet har derfor bestilt en rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning som skal baseres på gjeldende kunnskap om fiske
etter laks i sjø med ulike redskap.

Rapporten er ment å gi departementet et grunnlag for å vurdere konsekvenser for bestandene av laksefisk ved økt fangst av pukkellaks i sjø. Rapporten er forventet levert i løpet av de nærmeste ukene.

Forrige artikkelSmiler godt av ny medlemsrekord
Neste artikkelStaten tilbakefører ansvaret for fiskerihavnene