Av regionleder i LO Nordland Geir Myrflott 

Et hvert valg er et retningsvalg. Det samme kan vi si om årets valg. Det handler om hvilken kommune og fylke vi ønsker oss.  Det er ikke mangel på store utfordringer som ligger foran oss, vi har vært gjennom en lang pandemi, det er krig i Europa, prisene øker og folk har merkbart dårligere råd.

Vi vet at den eneste måten å møte disse utfordringene på, er i fellesskap. Det er i felleskapet vi kan løse kriser, og bare der. Dette skal ligge til grunn for alt vi kommuniserer fram mot valgnatta.  Derfor trenger vi kommuner som stiller opp, som prioriterer velferd og fellesskap fremfor kommersialisering. 

Vi trenger politikere som trygger velferden og som vet at det er i fellesskap vi løser de store utfordringene.  

Som vet at heltid gir en tryggere og mer forutsigbar hverdag.  

Som bekjemper sosial dumping, satser på faste jobber fremfor innleie og som tar kampen mot et arbeidsliv med lave lønninger og dårlige arbeidsforhold!  

LO er en lyttepost for vanlige folks utfordringer og vi vil stå sterkere i lokalvalget 2023 om vi eier problembeskrivelsen om lokalsamfunnet, som en viktig brikke i den norske modellen.   

Vi tar inn over oss folk bekymringer – enten det gjelder en samfunnsmodell som slår sprekker, uverdige forhold i eldreomsorgen, et a-lag eller b-lag i arbeidslivet eller økende forskjeller.   

Dere tillitsvalgte spiller en sentral rolle i dette arbeidet. Det er dere som er vår lyttepost ute i kommunene og fylket, det er dere som snakker med medlemmene, som vet hvor skoa trykker. 

Derfor er det viktig at dere fortsetter å jobbe politisk de siste dagene før valget, slik at vi sikrer at kommunene og fylket i Nordland ikke blir blått etter valget. 

Bare hør hva regjeringen har levert: 

  • Dobling av fagforeningsfradraget.  
  • Pensjon fra første krone.  
  • Styrket retten til heltidsstilling.   
  • Fjernet den generelle adgangen til midlertidig ansettelse.  
  • Strammet inn adgangen til å benytte innleie fremfor å ansette direkte.  
  • Karensåret er borte, arbeidsavklaringspenger (AAP) er nå forlenget.  
  • Ferietillegget på dagpenger er gjeninnført.  
  • Ungdomsgaranti, flere læreplasser, politikk mot sosial dumping 

Jeg kan holde på i det uendelige, men jeg tror dere har forstått poenget. Vi kan gå inn i dette valget med god selvtillit. 

Med hode hevet og brystet litt frem!  

Vi kan gå inn med selvtillit på at den politikken som regjeringen har levert, gjør folks hverdag litt enklere. Og selvtillit på at det er arbeiderbevegelsen som leverer den beste politikken og har de beste svarene for folk flest!  Nå er det opp til oss å jobbe frem de gode lokale sakene som gjør at vi vinner lokalvalget.  

Så vil jeg bare si at vi kan alltid holde på med organisasjon og politikk på regionskontorer i Bodø, men vi er helt avhengig av den jobben dere gjør der ute. Vanlige folk trenger arbeiderbevegelsens stemme også i besluttende organer i samfunnet. Derfor vil LO bidra til å sikre flertall i landets kommuner for et sterkere felleskap og en sterkere velferdsstat.   

Lykke til med valget! 

Forrige artikkelGammel forurensning går mot slutten, men setter nye krav
Neste artikkelStøtter kravet om bedre standard på fylkesveiene