Fylkesrådsleder i Nordland, Elin Dahlseng Eide, støtter et felles krav om mer penger til fylkesvegene.

– Vi har 4200 kilometer fylkesveg. Etterslepet er på hele tretten milliarder kroner, bare i Nordland. Skal vi klare å heve standarden, må det tilføres mer penger over de statlige bevilgningene, fastslår fylkesrådsleder Elin Dahlseng Eide.

Enormt etterslep

Det er nylig sendt et samlet brev til Samferdselsdepartementet som viser det enorme etterslepet på over hundre milliarder kroner på alle landets fylkesveger. Eide sier det er bra at fylkeskommunene stiller seg samlet i denne saken.

– Ta den enormt viktige sjømatnæringen, som skaper store inntekter til staten Norge. Hver 10. oppdrettslaks i verden produseres i Nordland. All transport av fersk laks til Europa starter på en fylkesveg her i Nordland. Det sier seg selv at vedlikeholdet av fylkesvegene da blir helt avgjørende, sier Eide i en pressemelding.

Handler også om trafikksikkerhet

Hun påpeker at dette også handler om trafikksikkerhet.

– Vi har en nullvisjon for drepte og hardt skadde i trafikken, og var i Nordland tidlig ute med å vedta denne. Standarden på fylkesvegene er en av mange faktorer som kan ha innvirkning på ulykkesstatistikken. Vi er klar til å ta de grepene vi kan for å heve standarden, men da må det tilføres mer penger, fastholder fylkesrådsleder Eide.

Forventer budsjettøkning

Hun er glad for signalene fra sittende regjering som har lovet å prioritere fylkesvegene, også gjennom tiltredelseserklæringen.

– Med at vi nå har sendt en kartlegging av etterslepet og behovet rundt i landet, har vi gitt styrende myndigheter en god oversikt over behovet. Nå setter jeg lit til at dette vil vises i neste statsbudsjett, avslutter fylkesrådsleder Eide.

Forrige artikkel«Derfor trenger vi kommuner som stiller opp»
Neste artikkelNordland har lavest ledighet i hele landet