Fylkesråd for samferdsel i Nordland, Marianne Dobak Kvensjø, uttrykker skuffelse over Konkurransetilsynets fortsatte vurdering av å stoppe Norwegians oppkjøp av Widerøe.

Hun frykter at denne avgjørelsen kan føre til et dårligere tilbud i fremtiden, med lavere frekvens, høyere priser og færre rutetilbud.

Konkurransetilsynet har uttrykt bekymring for at konkurransen i det norske luftfartsmarkedet kan bli betydelig svekket hvis Norwegian får kjøpe Widerøe. De har spesielt pekt på svekket konkurranse på ruter der de to selskapene i dag konkurrerer mot hverandre, som direkterutene mellom Bergen og Stavanger og mellom Bergen og Trondheim.

Kvensjø mener at Konkurransetilsynet ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til hva Widerøes tilbud betyr for Nordland og distriktene. Hun er bekymret for at en stans av oppkjøpet vil svekke den reelle konkurransen i Nordland, og at dette kan gjøre det vanskeligere å bo og drive næring i regionen.

Widerøe er en stor del av den nordnorske identiteten, og Kvensjø er bekymret for at selskapet kan bli kjøpt opp av utenlandske eiere. Hun understreker at i et raskt skiftende marked er det viktig at Widerøe har økonomiske muskler til å fortsette sin satsing på uttesting av el-fly og andre miljøvennlige flytyper. Dette kunne vært videreført under Norwegians eierskap.

Kvensjø uttrykke bekymring for at utenlandske fond eller andre utenlandske kapitalinteresser kan bli de som styrer utviklingen av flytilbudet i Nord-Norge, uten noen som helst lokal forankring og forståelse for hva dette tilbudet faktisk betyr for samfunnsutviklingen i nord.

– I et marked som endrer seg raskt, er det viktig at Widerøe har økonomiske muskler til å fortsette sin satsing når det gjelder uttesting av el-fly og andre miljøvennlige flytyper. Dette kunne vært videreført under Norwegians eierskap, sier fylkesråd Marianne Dobak Kvensjø.

Forrige artikkelVil bruke 40 millioner til nytt internat
Neste artikkelStenger lofotfjell med kjetting i vinter