Ved utgangen av august har Nordland fortsatt landets laveste ledighet med 1,3 prosent helt ledige. Omgjort til antall registrerte helt ledige utgjør dette 1 626 arbeidssøkere i Nordland.

I tillegg til de helt ledige er det 310 arbeidssøkere på tiltak og 653 delvis ledige i Nordland. Dermed er det totalt 2.589 arbeidssøkere i fylket, noe som utgjør 2,1 prosent av arbeidsstyrken.

Den lave ledigheten i Nordland viser at arbeidsmarkedet i fylket er stabilt. Til tross for mange nyregistrerte arbeidssøkere i løpet av august er det ingen økning i fylkets arbeidsledighet. Noen kommuner skiller seg ut, deriblant Meløy som har økt ledighet som følge av konkurs i en av kommunens hjørnestensbedrifter, heter det i en pressemelding fra NAV.

– Halvparten av de helt ledige i Meløy har bakgrunn fra industri, sier Cathrine Stavnes, direktør i NAV Nordland. – Disse arbeidssøkerne har gode muligheter for arbeid i fylket som helhet. I løpet av august ble det utlyst 123 stillinger i denne næringen. Det er fortsatt stor mangel på kvalifisert arbeidskraft i flere bransjer og kvalifiseringstiltak og lønnstilskudd vil være viktige bidrag fra oss i NAV for å inkludere flere av de som står utenfor arbeidslivet.

Etterspørsel etter arbeidskraft

I august ble det lyst ut 1.604 stillinger i Nordland innen mange ulike yrker. Flest stillinger finner vi innenfor helse, pleie og omsorg, med 308 utlyste stillinger i august, deretter følger reiseliv og transport med 210 utlyste stillinger. Det er også stor etterspørsel av arbeidskraft innen butikk- og salgsarbeid, serviceyrker, industri og undervisning.

Arbeidsledigheten i Nordlandskommunene

Over halvparten av fylkets kommuner har ledighet under 1,5 prosent helt ledige. En overvekt av kommunene har stabil ledighet eller nedgang fra forrige måned. Det er fortsatt Grane kommune som har lavest andel helt ledige, mens Værøy fremdeles har fylkets høyeste ledighet.

I de større bykommunene har Bodø en ledighet på 1,2 prosent, Rana 0,9 prosent, Narvik 1,6 prosent og Vefsn 0,9 prosent. Verdt å merke seg er Narvik kommune som har en økning på 15 prosent flere helt ledige fra forrige måned. Den største økningen finner vi blant innvandrere fra land utenfor EØS, som nå utgjør 44 prosent av alle helt ledige i Narvik.

Forrige artikkelStøtter kravet om bedre standard på fylkesveiene
Neste artikkelHan blir ny rektor for fagskolen