Ved utgangen av juni 2021 er det i alt 1.100 nordlendinger i aldersgruppen 18 til 29 år som mottar uføretrygd. Det er 28 færre enn samme måned i fjor, men andelen unge uføre holder seg stabil på 3,1 prosent. Dette etter et tiår med mer enn en fordobling i antall unge uføre. 

– Det er bra at vi det siste året ser en liten nedgang i antall unge mottakere av uføretrygd, men det er fortsatt en utfordring for Nordland at så mange som 3,1 prosent av unge mellom 18 og 30 år er uføretrygdet, sier direktør for NAV Nordland Cathrine Stavnes. – Det er viktig at alle som vil og kan får muligheten til å være en del av arbeidslivet. Tidlig innsats vet vi øker mulighetene for å lykkes, og vi i NAV vil prioritere forebyggende og tidlig innsats sammen med helse, utdanning, partene i arbeidslivet og den enkelte virksomhet.

Endring fra året før aldersgrupper

Av pressemeldingen fra NAV går det fram at det er størst prosentvis økning i antall mottakere av uføretrygd i aldersgruppen 30-39 år, med en økning på 3,7 prosent. Det er kun i aldersgruppene 18-29 år og 60-64 det har vært nedgang i antall uføretrygdete i løpet av det siste året, på henholdsvis 2,5 og 2,2 prosent. 

Flest kvinner er uføretrygdet
Tre av fem uføretrygdete i Nordland er kvinner. Blant de yngste uføretrygdete (18-29 år) er det flere menn enn kvinner. Fra 30 års alder øker andelen uføretrygdete kvinner og forskjellen mellom kvinner og menn øker med alderen. 

I alt er det en andel på 16,9 prosent av kvinner i Nordland som er uføretrygdet, mot 11,2 prosent menn. 

Fylkes- og kommunevise forskjeller 

Totalt var det 20 696 mottakere av uføretrygd i Nordland ved utgangen av juni 2021. Det er 27 flere uføretrygdete enn samme måned i fjor. Antallet uføretrygdete utgjør 14,0 prosent av befolkningen i alderen 18-67 år. Det er en økning på 0,1 prosent siden juni 2020. 

Nordland har nest høyest andel uføretrygdete av alle fylkene. Økningen i Nordland er allikevel lavere enn for landet som helhet, hvor antallet økte med 0,9 prosent. I landet er det registrert 360 652 mottakere av uføretrygd, som utgjør en andel på 10,5 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år. 

Det er store kommunevise forskjeller i andelen uføretrygdede. Det er 16 av fylkets kommuner som har nedgang i uføreandelen fra samme periode i fjor, tre kommuner har ingen endring fra samme periode i fjor, mens 22 kommuner har økning. Høyest andel uføre i prosent av befolkningen er det i Evenes kommune med 19,6 prosent, mens Bodø kommune har lavest andel av befolkningen med 10,0 prosent.

– Fylker og kommuner med en høy andel eldre befolkning har også en høy andel som mottar uføretrygd. Yngre befolkning trekker derimot andelen som får uføretrygd ned. Det samme gjør et mer fleksibelt og variert arbeidsmarked. Lokale variasjoner i helse- og utdanningsnivå har også innvirkning på hvor mange som mottar uføretrygd, sier Stavnes.

Forrige artikkelFem kommuner får penger til frisklivssentraler
Neste artikkelTatt for ulovlig oppbevaring av narkotika