Hadsel kommune i Nordland står overfor økonomiske utfordringer og bekymringer knyttet til finansiering av et nytt sykehjem.

Økonomisjef Tommy Løveng uttrykker bekymring for hvordan kommunen skal få råd til å bygge et nytt sykehjem, og påpeker at kommunen balanserer på en knivsegg, ifølge BLV.

Framskrivinger fra Statistisk Sentralbyrå viser at antallet innbyggere over 80 år i Hadsel vil nesten dobles innen 2040, mens antallet innbyggere under 19 år vil reduseres med over hundre.

Dette betyr at det vil være et økende behov for sykehjemsplasser og eldreomsorg i kommunen. Løveng understreker at helse og omsorg vil kreve mer penger, og at dette må håndteres. Kommunen må ta viktige beslutninger om antall sykehjemsplasser og når de trengs.

Et nytt sykehjem vil kreve betydelige investeringer, og kommunen må trolig låne penger for å finansiere prosjektet. Det er viktig at Hadsel kommune tar hensyn til den demografiske utviklingen og finner løsninger for å sikre en bærekraftig eldreomsorg. Dette kan innebære å vurdere alternative finansieringskilder, samarbeide med private aktører, eller se på muligheter for å effektivisere og omstrukturere eksisterende tjenester.

Forrige artikkelBø-ordfører krever svar om lang ventetid
Neste artikkelNVE trekker innsigelse på Stokmarknes