Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt Noranett Hadsel AS tillatelse til å bygge og drive elektriske fordelingsanlegg i Hadsel og Sortland kommuner frem til 2053.

Noranett Hadsel AS, et selskap med lang historie i energibransjen, har fått fornyet tillit og ansvar for å sikre stabil og bærekraftig energiforsyning i Hadsel og deler av Sortland kommune. Med en konsesjonsperiode som strekker seg over de neste tre tiårene, er dette en milepæl for både selskapet og regionen det tjener.

Bærekraftige løsninger i fokus

I tråd med NVEs retningslinjer, legger den nye konsesjonen vekt på miljøvennlige løsninger. Noranett er pålagt å benytte jordkabel for nye eller fornyede forbindelser i distribusjonsnettet der dette er mulig, for å minimere naturinngrep og ekstrakostnader. Dette tiltaket er et ledd i en større nasjonal satsing på å redusere visuelle og miljømessige virkninger av energiinfrastruktur.

Samarbeid og dialog

Før igangsetting av arbeid, understreker konsesjonen viktigheten av dialog og samarbeid. Noranett må forelegge planene for kommunen, statsforvalteren, grunneiere og andre berørte, og gi dem anledning til å uttale seg. Dette sikrer at prosjektene blir gjennomført med hensyn til lokalsamfunnets behov og interesser.

Forrige artikkelDen kaldeste dagen på hele 33 år
Neste artikkelHadsel vil bruke 160 millioner til ny hall