Høyreregjeringa og Fremskrittspartiet tvang gjennom en deregulering drosjenæringa, som nå har fører til et langt dårligere drosjetilbud i distriktene. 

Av Rita Lekang, regionleder LO i Nordland

Dereguleringa skjedde til tross for gjentatte og kraftige advarsler fra næringa selv, og fra LO, YS og NHO.

Nå ser vi dessverre at akkurat det vi advarte mot skjer. Drosjetilbudet i distriktene kollapser mange små steder, mens sosial dumping i byene florerer.

NRK meldte nylig om kritisk sjåførmangel i distriktene som følge av lovendringene. 

Det er nærmest umulig å få drosje for mange i distriktene, spesielt i kommuner med få innbyggere. Dette gjelder ikke bare i vårt fylke. Våre medlemmer forteller også om taxisvikt i andre deler av landet. Og samtidig er det overetablering i de store byene, og det er i ferd med å ødelegge arbeidsmarkedet for en stor yrkesgruppe, fordi drosjesjåførene ikke får en lønn de kan leve av.

De borgerlige partiene presset gjennom dereguleringer, ikke bare mot kraftige protester fra bransjen selv, men også til tross for at lignende dereguleringer i andre land har ført til store problemer. Selv i et lite land som Danmark er det nå vanskeligere å få drosje om man ikke bor i en større by. Erfaringene fra Sverige viser dessuten at tilbudet blir dyrere og dårligere for passasjerene. 

Drosjenæringa er en del av infrastrukturen som ikke bare byene, men spesielt distriktene er avhengig av. Regjeringen har svekket infrastrukturen gjennom dette frisleppet. Driveplikten har nå opphørt i hele Norge, og ingen har noe garanti for et forsvarlig drosjetilbud.

Fylkeskommunene skal ha adgang til å gi enerett, noe som kunne ha sikret et forsvarlig tilbud i distriktene. Men høyreregjeringa har verken kommet med et bra nok regelverk eller midler sånn at fylkene kan sikre tilbud, gjennom for eksempel subsidiering. 

En kartlegging som Fellesforbundet har gjort viser at det i Nordland ikke er en eneste kommune som har innført enerett. Det er kun Viken og Finnmark og Troms som har åpnet for enerett. Men så langt er det bare inngått slike kontrakter i Indre Østfold og Våler i Viken. 

For å få et forsvarlig tilbud og en levedyktig næring, setter LO sin lit til at Arbeiderpartiet og de andre rødgrønne får stort nok flertall ved valget til å rydde opp i taxipolitikken. 

Vi vil ha en drosjenæring med ordnede forhold. Hvor kundene kjenner seg trygge, og sjåførene kan leve av inntekten sin.

Folk ute i distriktene får ikke lenger den transporttjenesten de har behov for i helgene. Ikke går det buss og ikke går det taxi. Det begrenser folk sitt sosiale liv, muligheten til å delta på arrangementer og gjøre helt nødvendige ærender. Det går også ut over trygghetsfølelsen. 

En helg i midten av august var det bryllup i den lille bygda Tranøy på Hamarøy. Mange gjester skulle kjøres mellom ulike bosteder og bryllupslokalet. Det ble ganske så vanskelig å få til, helt uten taxitilbudet. Det var like før at brudeparet selv, måtte kjøre gjestene sine.

Små overnattingssteder og reiselivsbedrifter ute i distriktene, er helt avhengig av at infrastrukturen er på plass. Det blir svært lite attraktivt å arrangere ulike former for arrangementer og aktivitet, hvis det ikke er mulig å transportere folk fram og tilbake. 

Folk ute i distriktene fortjener bedre.

Forrige artikkel30-åring fikk 24 dagers fengsel
Neste artikkelOppretter tilsyn ved skolen