En mann på rundt 30 år er dømt til 24 dager i fengsel i Midtre Hålogaland tingrett.

Det var i begynnelsen av mai i år at mannen i følge politiet kjørte bil samtidig som han var beruset. Mannen, som har opphold i en kommune i Ofoten, la kortene på bordet i retten.

Nordland politidistrikt mente at mannen burde i fengsel i 24 dager og få et bot på 10.000 kroner og tap av førerretten i to år. Mannen hadde en promille på 1,75 og som gir strengere straff en promille inntil 1,2.

Kjøringen skjedde i en by på Helgeland. Han kjørte flere kilometer og utgjorde ifølge dommen en betydelig fare i trafikken, men det oppsto ingen farlige situasjoner. Mannen er rusmisbruker. Han får noe strafferabatt for sin tilståelse i saken.

Bota reduseres av retten til fem tusen kroner. Mannen må uansett vente i to år før han får rett til å kjøre bil igjen. Retten har overlatt til kriminalomsorgen å avgjøre om mannen kan sone sin straff samtidig som han går gjennom et program for avrusing.

Forrige artikkelMå betale 40.000 til statskassen
Neste artikkelDrosjetilbudet i distriktene svekkes