En mann fra Vesterålen fikk betydelig strafferabatt etter tilståelse i Midtre Hålogaland Tingrett.

Mannen er dømt til 28 dager i fengsel for oppbevaring av cannabis. Nordland politidistrikt sendte saken til tingretten etter ulovlig oppbevaring av narkotika.

Bakgrunn for siktelsen

Det var i midten av mars i år at politiet oppdaget 81 gram cannabis på et bord i mannens bolig. Siktede har innrømmet forholdet i retten, og bevisene styrker hans tilståelse.

Straffutmålingen

Selv om straffen for besittelse av om lag 80 gram cannabis ofte er fengsel i 40 dager, ble straffen redusert til 28 dager i denne saken. Tilståelsen fra siktede bidro til en reduksjonen. Retten vurderte også styrken av cannabisen og fant at den muligens var av lavere styrkegrad.

Allmennpreventive hensyn

Dommen understreker de sterke allmennpreventive hensynene som gjelder for narkotikakriminalitet. Domstolen mener det er viktig at straffen virker avskrekkende på potensielle lovbrytere.

Forrige artikkelNHO varsler mørke skyer for Nordlands næringsliv
Neste artikkelSlo kona i hodet med vase