En mann er dømt til fengsel etter å ha skadet sin kone og utøvet vold mot henne.

I Salten og Lofoten tingrett ble en mann nylig dømt for kroppsskade og kroppskrenkelse overfor sin kone. Rettsaken avdekket flere alvorlige hendelser som fant sted i Lofoten.

Bakgrunn for tiltalen

Mannen ble tiltalt på tre punkter, hvor han erklærte seg skyldig i de to første, men ikke det tredje. Aktor frafalt det tredje punktet under hovedforhandlingen.

Hendelsene som førte til tiltalen

Det var i vår at mannen slo sin kone i hodet med en glassvase, noe som resulterte i et kutt som krevde tre sting. Han slo dessuten sin kone i ansiktet, med barn til stede.

Rettens vurdering

Retten fastslo at slaget var en kroppskrenkelse og at mannen handlet forsettlig. Videre ble det funnet at en av skadene var en kroppsskade, og retten anså det som klart at mannen handlet med vilje.

Straffutmåling

Etter tidligere rettsavgjørelser og skadens art, ble det besluttet at straffen skulle ligge rundt opp til fem måneder i fengsel. Retten kom imidlertid fram til at 90 dagers fengsel var en passende straff.

Forrige artikkelFikk betydelig rabatt etter tilståelse
Neste artikkelTatt med 2,4 kilo amfetamin i bilen