Statsforvalteren i Nordland har opprettet tilsyn med Svolvær skole i Vågan kommune.

Tema for dette kombinerte tilsynet er Skolemiljø og Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Når det gjelder skolemiljø fokuserer Statsforvalteren på skolens forebyggende arbeid og aktivitetsplikten etter opplæringslova. I tillegg ønsker forvalteren å se på tema underveisvurdering for å vurdere om elevene har tilfredsstillende utbytte av opplæringen, spesielt tidlig innsats i lesing, skriving og regning.

Forrige artikkelDrosjetilbudet i distriktene svekkes
Neste artikkelFem kommuner får penger til frisklivssentraler