I sitt alternative statsbudsjett har Sosialistisk Venstreparti (SV) satt av 300 millioner kroner til en tiltakspakke for å styrke rekrutteringen til Helse Nord.

Dette er en betydelig høyere prioritering av helsevesenet i nord enn det regjeringen har foreslått. Marian Hussein, SVs helsepolitiske talsperson, uttaler at Helse Nord står i en prekær situasjon. Hun mener at regjeringens utredning for å spare penger vil skremme fagfolk vekk fra å søke jobb i nord. I stedet foreslår SV å investere i rekrutteringstiltak for å øke grunnbemanningen og dermed redusere presset på hver enkelt ansatt.

Hussein understreker at for at de ansatte på sykehusene skal kunne ta vare på pasientene, må sykehusene ta godt vare på dem. Derfor setter SV av mer penger til grunnbemanning og mener sykehusene må redusere bruken av vikarbyråer som fører til en økt belastning på de faste ansatte.

Hun påpeker at hele sykehusnorge står overfor enorme utfordringer, og at den mangelen på ansatte som vi ser i dag er alarmerende. Hovedutfordringen er å ha nok folk på jobb, slik at vi ikke sliter ut den viktigste ressursen vi har, nemlig fagfolkene.

Helse Nord skal snart legge fram et forslag til innsparinger som kan få budsjettene i balanse. Lekkede dokumenter viser at det kan bli en rekke nedleggelser av føde- og akuttilbud i hele Nord-Norge, og enkelte steder kan sykehustilbudet reduseres til Distriktsmedisinske Senter (DMS). SV er uenig i hele prosessen, og setter i sitt alternative budsjett av 100 millioner til styrking av føde- og barseltilbudet, inkludert flere utdanningsstillinger for jordmødre.

Christian Torset, SVs gruppeleder på fylkestinget, kritiserer Helse Nord, og mener sykehustilbudet må styrkes, ikke kuttes. Han mener at prosessen med nedleggelser bør stanses, og at helsetilbudet i landsdelen må styrkes.

Vegard Lind Jæger, Nordland SVs helsepolitiske talsperson, kommenterer SVs alternative budsjett slik:

– SV svarer her på den tydelige utfordringen fra en samlet fagbevegelse. Vi er nødt til å tilby arbeidsvilkår som er attraktive for å rekruttere og ikke minst beholde helsepersonell.

Regjeringen må ha støtte fra andre partier for å få flertall for statsbudsjettet, og det er hos SV de først vil søke støtte. Derfor har det vært knyttet stor spenning til SVs prioriteringer før forhandlingene.

Christian Torset, Nordland SV. Foto: SV
Forrige artikkelLegger ned og bygger nytt
Neste artikkelGår til kamp mot umerkede fiskeredskaper