Fylkesrådsleder Svein Øien Eggesvik innkaller alle Nordlands ordførere til et møte i kjølvannet av Helse Nords forslag til store endringer i helsevesenet for nordlendingene.

– Dette er for viktig til å besluttes administrativt. Her må det inn både lokale og regionale politiske stemmer, uttaler Eggesvik om den kommende høringen i Helse Nord.

Ingen aksept for splittelse

Eggesvik erkjenner at Helse Nord må vurdere alle alternativer når de står overfor utfordringer som krever en gjennomgang av organiseringen av helsevesenet i nord.

– Men jeg aksepterer ikke at verken kommuner eller regioner blir satt opp mot hverandre. Nord-Norge, som utgjør mer enn halve Norge i avstander, skal ikke ha et dårligere tilbud enn andre steder i Norge, sier en kampklar Eggesvik.

Likeverdighet i fokus

Eggesvik understreker at en nordlending er like mye verdt som andre nordmenn, og skal ha samme akuttberedskap. Han peker på at det er utfordrende å drive sykehus innenfor samme kostnadsramme som i sentrale strøk, gitt avstandene og antall pasienter i Nord-Norge.

Økt finansiering nødvendig

Eggesvik mener at statlig politikk må vurdere å øke finansieringen til Helse Nord. Han forklarer at nordlendinger forstår at det kan være både smart og nødvendig å samle planlagte helsetjenester, men at dette ikke er en akseptabel vei å gå innen akuttberedskap.

Samkjøring av argumenter

Eggesvik inviterer nå alle ordførerne i Nordland til et møte for å samkjøre og koordinere de politiske argumentene som bør ligge til grunn når Helse Nord skal behandle lokalisering og akuttsikkerhet for nordlendingene.

– Vi har selvsagt mange ulike interesser, også internt i Nordland, men regionen i Nordland må ikke settes opp mot hverandre. Med god dialog, skal vi nok klare å gi tydelige forventninger til Helse Nord og omstillingsprosessen som helseforetaket har satt i gang, sier han.

Forrige artikkelDette skriver Oslo-pressen om sykehusforslagene
Neste artikkelRegjeringen med rekordkjøp av luftvern