Regjeringen planlegger å bruke 12,5 milliarder kroner på å styrke Norges luftvern. Dette er den største enkeltinvesteringen i luftvern på 30 år.

Statsminister Jonas Gahr Støre uttaler at denne investeringen bidrar til å styrke vår nasjonale beredskap, og at regjeringen erstatter luftvernet som er donert til Ukraina så raskt som mulig. Regjeringen foreslår å investere i nye, moderne missiler til dagens luftvern, og alt luftvern Norge har donert til Ukraina vil bli erstattet.

Rekordrask anskaffelse

Krigen i Ukraina har vist at luftvern er helt sentralt. Med denne investeringen får Norge et moderne luftvern med missiler som kan skyte på kort, mellomlang og lang rekkevidde. Anskaffelsen skjer på rekordtid.

Neste generasjon luftvern

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) uttaler at Norge nå tar steget til neste generasjon luftvern. Han understreker at det haster for Norge å få på plass et moderne luftvern, gitt det aktuelle sikkerhetsskillet i Europa.

Detaljer om investeringen

Pakken som regjeringen legger frem inneholder tre ulike missiler til NASAMS med kortere, mellomlang og lengre rekkevidde, åtte utskytingsenheter og fire ildledningssentraler til NASAMS, og nye missiler til kamp-luftvernvogner. Av totalt 12,5 milliarder kroner er om lag 5,1 milliarder kroner gjenanskaffing av donasjoner finansiert med midler fra Nansen-programmet mens om lag 7,4 milliarder kroner er midler fra det ordinære budsjettet for oppfølging av langtidsplanen.

Internasjonal etterspørsel

Etterspørselen etter luftvern internasjonalt har økt sterkt, og det er svært viktig at Norge bestiller materiell nå. Forsvarsminister Gram uttaler at leveringstidene er lenger enn ønskelig, og at det derfor er viktig at ekstraordinære tiltak er tatt for å fremskynde bestillingen.

Leveringstidspunkt

Omvæpning av kamp-luftvern vil kunne skje allerede i 2024 og 2025. NASAMS vil trolig kunne leveres i 2026, mens nye missiler kan komme fra 2028. Nye missiler til NASAMS blir produsert av det amerikanske selskapet Raytheon, der norsk forsvarsindustri er inne som underleverandører. De to andre prosjektene vil bli anskaffet direkte fra Kongsberg Defence and Aerospace.

Nødvendig samtykke

Investeringene på totalt inntil 12,5 milliarder kroner krever samtykke fra Stortinget. Det går av pressemeldingen fra Forsvarsdepartementet ikke fram hvor luftvernet skal plasseres ut, eller hvilke områder det skal dekke.

Forrige artikkelSamler Nordlands ordførere mot Helse Nord
Neste artikkelOppfordring: – Ikke kjør forbi denne på vinterføret