– Langtidsplanen for forsvarssektoren vil gi et kjempeløft for Forsvaret i Nord-Norge og gjøre innbyggerne både i Nordland og Norge tryggere. Det sier fylkesrådsleder i Nordland, Svein Øien Eggesvik i en pressemelding:

– Det er mange lokalsamfunn i de tre nordligste fylkene som tar et stort ansvar for hele Norges sikkerhet. Vi båndlegger store områder både på land og til sjøs slik at Forsvaret kan ha baser, skyte- og øvingsfelt. Vi er vertskap for ungdommer som har verneplikt og for yrkesmilitære som kommer nordover for noen år, eller for et helt yrkesliv. Vi tar et ansvar for landets trygghet, og denne planen viser hvor viktig regjeringen mener Nord-Norge er for forsvaret av Norge. Den økte satsingen på to brigader i nord vil også kunne tilføre flere tusen ansatte og vernepliktige i landsdelen, sier fylkesrådsleder i Nordland, Svein Øien Eggesvik. 

Langtidsplanen legges fram av regjeringen og vedtas av Stortinget hvert 4. år. Den legger rammene for hvordan Forsvaret skal utvikle seg og hvilke store investeringer som skal gjøres.

Preget av verdenssituasjonen

Eggesvik viser til at planen som ble lagt frem i dag er preget av alvoret etter Russlands angrep på Ukraina, men også av muligheter etter at både Sverige og Finland er blitt med i NATO.

– Verden har endret seg, og det viser denne planen tydelig. Russland er en trussel både for verdensfreden og for Norge, og for å holde oss trygge er det viktig at vi investerer og styrker Forsvaret. Det må være i stand til å ivareta sikkerheten vår i en utrygg tid. For oss innbyggere i Nord-Norge er dette ekstra viktig. Det er her grensen til Russland går, sier Eggesvik. 

Et styrket Norden 

Med NATO-medlemskap også for Finland og Sverige, mener Eggesvik at Nordland og Nord-Norge får en økt betydning, når Norden nå blir en felles front mot øst. 

– Nordland og Nord-Norge vil blant annet få en styrket rolle når vi nå skal trene tett sammen med svenske, finske og andre NATO-soldater. Langtidsplanen legger rammene for det nye, og tette samarbeidet, poengterer Eggesvik. 

Tydelig fotavtrykk 

Langtidsplanen har et tydelig fotavtrykk i nord. Allerede før dagens pressekonferanse var det kjent at Forsvaret skal ha sin base for langtrekkende droner på Andøya og at Kystjegerkommandoen i Harstad styrkes. Når hele planen ble tilgjengelig kunne man også se at det satses tungt, blant annet på brigadene i Finnmark og i Troms, i tillegg til en ny brigade i sør. Nye overvåkingsdroner vil styrke Andøyas posisjon i Norges nye forsvarssatsing. 

– Det er viktig at vi nå når NATOs mål om av vi skal bruke minimum 2 % av brutto nasjonalprodukt på forsvar. Det investeres tungt i nye fregatter, ubåter og luftvernet dobles, i tillegg til at man etablerer langtrekkende luftvern. Statsminister Jonas Gahr Støre fremhevet poenget med at et styrket forsvar skal virke avskrekkende. Norge truer ingen. NATO truer heller ingen. Men Norges økte satsing på forsvaret, styrker samholdet i alliansen, og det gjør oss alle tryggere, avslutter fylkesrådsleder Svein Øien Eggesvik. 

Forrige artikkelForsvaret får 600 milliarder ekstra
Neste artikkelStarter flyrute Nord-Norge til Madrid