Tre videregående skoler i Nordland – Meløy, Sandnessjøen og Sortland – har fått tildelt en samlet sum på 21 millioner kroner fra undervisningstillatelser for videregående opplæring innen akvakultur, ifølge fylkesråd for utdanning Joakim Sennesvik.

Nordland fylkeskommune eier tre undervisningstillatelser for akvakultur av matfisk. Disse er tildelt Sortland, Meløy og Sandnessjøen videregående skoler, som alle tilbyr naturbruksutdanningen som leder fram til fagbrev i akvakultur.

Tillatelsene leies ut til kommersielle oppdrettsaktører som drifter tillatelsene for fylkeskommunen, noe som gir inntekter. Disse midlene skal nå bevilges tilbake til skolene som tilbyr «blå» naturbruksfag.

Fordeling av midler

Midlene fordeles som følger:

  • Meløy videregående skole innvilges inntil 4 millioner kroner
  • Sandnessjøen videregående skole innvilges inntil 7 millioner kroner
  • Sortland videregående skole innvilges inntil 10 millioner kroner

Disse midlene vil bli brukt til å finansiere drift, nødvendig utstyr, infrastruktur og kostnadskrevende kurs knyttet til utdanningene.

Vekst i Nordland

– Oppdrettsnæringen er svært viktig for Nordland, og derfor må fylkeskommunen kunne tilby en attraktiv, realistisk og kvalitativ god opplæring i praktisk akvakultur, som dekker arbeidslivets behov. Vi må styrke og legge til rette for de marine og maritime opplæringene i fylket, slik kan vi bidra til vekst i Nordland, sier Sennesvik.

Han legger til at de 21 millionene som nå overføres skolene er en førstegangsbevilgning.

– Gjennom årlige bevilgninger vil en på sikt kunne forsterke akvakulturutdanningen i Nordland ytterligere, sier han.

Forrige artikkelWiderøe får gjenværende FOT-ruter
Neste artikkelFrigir navn etter dødsulykke