– Jeg er glad for at vi nå har innstilt på tildeling av kontraktene på de resterende FOT-rutene. Nå sikrer vi de reisende i distriktene et styrket og rimeligere flyrutetilbud, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Mandag innstiller Samferdselsdepartementet Widerøes Flyveselskap AS (Widerøe) på tildeling av kontrakter på totalt 18 FOT-ruter. Widerøe var eneste tilbyder på disse rutene. På de resterende seks ruteområdene var det to eller flere tilbydere, og kontraktene ble tildelt DAT, Lufttransport og Widerøe den 2. oktober i år.

Widerøe tildeles kontrakter for disse rutene:

 1. Ruter mellom Kirkenes, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest, Alta og Tromsø
 2. Hasvik–Tromsø, Hasvik–Hammerfest, Sørkjosen–Tromsø
 1. Stokmarknes–Bodø, Stokmarknes–Tromsø
 2. Svolvær–Bodø
 3. Leknes–Bodø
 4. Røst–Bodø
 5. Brønnøysund–Bodø, Brønnøysund–Trondheim
 6. Sandnessjøen–Bodø, Sandnessjøen–Trondheim
 7. Mo i Rana–Bodø, Mo i Rana–Trondheim
 8. Mosjøen–Bodø, Mosjøen–Trondheim
 9. Namsos–Trondheim, Rørvik–Trondheim
 1. Ørsta-Volda – Oslo
 2. Førde – Oslo
 3. Sogndal – Oslo
 4. Sandane – Oslo
 5. Ørsta-Volda–Bergen
 6. Sogndal – Bergen
 7. Sandane – Bergen

Forhandlingene mellom Samferdselsdepartementet og Widerøe er gjennomført. Neste steg er at Widerøe skal gå i dialog med berørte fylkeskommuner, kommuner og lufthavnoperatør. Deretter fastsettes det endelige ruteprogrammet som skal gjelde fra oppstart av ny avtaleperiode.

– Jeg forventer at operatøren gjør det man kan for å legge til rette for et best mulig rutetilbud for de reisende i disse regionene. FOT-rutene bidrar til å binde landet tettere sammen, senke kostnadene ved å bo i et langstrakt land og bidrar til levedyktige lokalsamfunn, sier Nygård.

Fra oppstart av ny avtaleperiode, har regjeringen sikret at:

 • nivået på maksimalt tillatt billettpris halveres.
 • kapasiteten økes der etterspørselseffekten av lavere priser forventes å være størst.
 • to nye ruter tas inn i FOT-ordningen: Kirkenes–Tromsø og Stord–Oslo.

Den neste kontraktsperioden for alle de nye FOT-rutene starter 1. april 2024, og Samferdselsdepartementet skal betale 2,35 mrd kr. til operatørene i året for drift av rutene. Det er en økning på om lag 150 prosent fra dagens nivå.

Forrige artikkelStenger lofotfjell med kjetting i vinter
Neste artikkelOppdrettsjackpot: 10 millioner til Sortland videregående skole