Livsmestring for hybelboere, forebygging av ensomhet og aktivitetsdager er på listen over prosjekter som mottar støtte.

– Søkerlisten har kjempegode og viktige tiltak som kommer godt med i arbeidet med å forhindre utenforskap og øke andelen som gjennomfører videregående skole, sier Arne Ivar Mikalsen, fylkesråd for samfunn, kultur og miljø i en pressemelding.

Helsefremmende skoler

Siden 2011 har fylkeskommunen jobbet med helsefremmende skoler. Målet er de skal bidra til god helse, trivsel, læring og gode holdninger for elever og ansatte. Arne Ivar Mikalsen, fylkesråd for samfunn, kultur og miljø

– Helsefremmende skoler skal gjøre elevene våre er i stand til å mestre livet. I dette arbeidet er det fokus på både psykisk- og fysisk helse,  og godt samarbeid med aktørene i og rundt skolen. 

For å kunne kalle seg en helsefremmende skole må skolen oppfylle 10 kriterier som er utarbeidet i tett samarbeide med skolesektoren, Statsforvalteren og 5 andre fylker i Norge:

1. Helsefremmende arbeid er forankret i skolen 

2. Skolen arbeider systematisk for å fremme psykisk helse og godt psykososialt miljø 

3. Skolen tilrettelegger for at elevene skal være fysisk aktive minst 30 minutter hver dag 

4. Nasjonale retningslinjer for skolemåltidet følges 

5. Skolen er tobakks- og rusfri 

6. Skolen har en tilfredsstillende tverrfaglig skolehelsetjeneste 

7. Skolen sikrer medvirkning og medbestemmelse 

8. Skolen gir opplæring i levevaner og har arbeidsmåter som fremmer helse 

9. Skolen arbeider systematisk med sikkerhetsfremmende og ulykkesforebyggende arbeid

10. Skolen har etablert tverrfaglig samarbeid 

Årets søknader

SøkerBeskrivelse Søknad Tilsagn
NTGLivsmestring hybelboere    100 000    100 000
Saltdal vgs.Livsmestring og helsefremmende skole    375 000    300 000
KVNInkluderende skole    150 000    125 000
Narvik vgs.Integrering gjennom skøyte, skiglede og samhold      63 000               0 
Narvik vgs.Forebygging av ensomhet – Aktiv fritid    400 000    300 000
Bodø vgs.Helsefremmende skole, trivsel og mindre fravær    100 000    100 000
Brønnøysund vgs.Tiltak for utsatte grupper    390 000    300 000
Narvik vgs.Frivillighetsmesse      50 000      50 000
Aust-Lofoten vgs.Aktivitetsdager    100 000    100 000
Brønnøysund vgs.Skolekor    240 000               0 
Brønnøysund vgs.Søknad støtte til Jubileumskonsert Kor Noisy     200 000               0 
Knut Hamsun vgs.Aktivitet for alle      20 000      20 000
Knut Hamsun vgs.Livsmestringsdag      19 600      19 600
Meløy vgs.Bedre kosthold, fysisk aktivitet og sosialt samvær    235 000    205 550
Mosjøen vgs.Trygg oppstart og frivillighetsmesse    125 000    125 000
Brønnøysund vgsTrygg på nett    40 000             0  
Vest-Lofoten vgs.Tiltak i Helsefremmende skole i uke 37 – Folkehelseuken 2024    150 000   125 000
Brønnøysund vgs.Tilpasning av rom og instrumenter    120 000             0  
Sortland vgs.Helsefremmende og inkluderende tiltak på alle tre skolesteder    477 500   300 000

Forrige artikkelNye funn: Fysisk aktivitet enda viktigere enn antatt
Neste artikkelNedgang i passasjerer, men økt reiselengde for Widerøe