En ny rapport fra Helsedirektoratet, basert på forskning gjennomført fra våren 2022 til vinteren 2024, avslører at fysisk aktivitet er enda mer helsebringende enn tidligere antatt.

Studien, som inkluderer data fra over 32 millioner mennesker, har resultert i nye estimater som kan endre synet på fysisk aktivitets rolle i forebygging av sykdom og fremme av helse.

I arbeidet med rapporten ble det utviklet en Markov-modell for å simulere effekten av fysisk aktivitet på dødelighet og forekomst av ni sykdommer og risikotilstander. Disse inkluderer blant annet diabetes type 2, hjerteinfarkt, hjerneslag, brystkreft, tarmkreft, depresjon, demens, fall-relatert hoftebrudd og korsryggsmerter.

Modellen tar hensyn til både dødelighet av de inkluderte sykdommene og av andre årsaker, og er basert på norske data så langt det var mulig.

– Over 32 millioner mennesker er inkludert i studiene som i dette arbeidet dokumenterer sammenhengen mellom fysisk aktivitet, død og de ulike lidelsene, går det fram av rapporten.

Større helsegevinster enn antatt

Resultatene fra studien er klare. En overgang fra å være fysisk inaktiv til delvis aktiv er assosiert med den største forventede levetids- og helsegevinsten. Men også for de som allerede er delvis aktive eller fysisk aktive, viser det seg at det er betydelige gevinster å hente ved å øke aktivitetsnivået.

– Det vil gi betydelige gevinster på samfunns- og individnivå, dersom flere øker sitt fysiske aktivitetsnivå fra fysisk inaktiv til delvis aktiv, fysisk aktiv eller til ekstra aktiv.

I et livsløpsperspektiv kan man vinne opptil 7,7 helsetapsjusterte leveår (DALYs) ved å være delvis aktiv, og hele 10,8 DALYs ved å være fysisk aktiv. Disse gevinstene er ikke begrenset til yngre aldersgrupper; personer i 60-årene kan for eksempel vinne 9,9 DALYs ved å endre adferd fra fysisk inaktiv til fysisk aktiv.

Estimater med stor betydning

Estimatene fra rapporten anses som konservative og er ment å kunne brukes i fremtidige samfunnsøkonomiske analyser av tiltak. Rapporten understreker viktigheten av å styrke arbeidet med å få flere til å oppfylle de nasjonale rådene om fysisk aktivitet, og peker på de samfunnsøkonomiske fordelene ved en friskere befolkning.

– I et samfunnsøkonomisk perspektiv vil det alltid være en fordel med en friskere befolkning som har høyere livskvalitet og som kan være en ressurs på arbeid og fritid, heter det.

Rapporten er et viktig bidrag i arbeidet med å fremme folkehelsen og kan ha stor betydning for hvordan vi ser på fysisk aktivitet og helse i fremtiden.

Forrige artikkelMesteparten av silda utenfor LoVe
Neste artikkel2,2 millioner til bedre helse i skolen