Til tross for færre passasjerer, øker reiselengden og kabinfaktoren for Widerøe i mars.

I mars måned opplevde Widerøe en nedgang i antall passasjerer sammenlignet med samme måned i fjor, med en reduksjon på 4,5 prosent. Samtidig ble det rapportert om en nedgang i kapasiteten på 6,8 prosent. På tross av disse nedgangene, økte RPK (revenue passenger kilometers) med 2,3 prosent, noe som indikerer at passasjerene fløy lengre strekninger enn tidligere. Kabinfaktoren, som måler hvor full flyene er, økte også betydelig med 6,3 prosentpoeng til 70,4 prosent i mars. Det går fram av en pressemelding fra selskapet.

Denne økningen i kabinfaktor og RPK er i tråd med en trend som har vært synlig gjennom vinteren. Widerøe opplever vanligvis en nedgang i antall passasjerer rundt helligdagsperioder, da kundegrupper som forretnings- og pasientreisende ofte reiser mindre. Med påsken plassert i mars i år, sammenlignet med april året før, viser de underliggende trendene en sterkere utvikling enn det rene tall kan antyde.

Interessen for reiser ser ut til å være på vei tilbake blant nordmenn, med økt etterspørsel både på anbud- og kommersielle ruter. De mest populære destinasjonene og tidspunktene blir raskt utsolgt, og bookingtallene ser lovende ut for fremtiden. En reduksjon i maksimalprisen på anbudsruter har bidratt til økt etterspørsel, og det er også en økning i etterspørselen på det øvrige rutenettet.

Reiselysten blomstrer blant nordmenn

Sommeren nærmer seg, og med flere fridager i mai, oppfordrer Widerøe reisende til å bestille feriereiser tidlig. Populære destinasjoner og tidspunkter fylles opp raskere enn før, noe som understreker nordmenns fortsatte reiselyst, spesielt i skoleferiene.

Nye anbudsregler gir økt salg

Fra 1. april trådte en ny anbudsperiode i kraft, hvor Staten halverte maksimalprisen på flyreiser på anbudsnettet. Dette har ført til en økning i salget på disse rutene med 33 prosent, en nedgang fra forrige måneds økning på 40 prosent. Dette indikerer at kundene bestiller tidligere, men at billettsalget normaliserer seg nærmere avreisedagen.

Halveringen av maksimalprisen på anbudsrutene har blitt godt mottatt, spesielt blant de som er avhengige av fly som kollektivtransport. Endringer i bestillingsmønsteret er tydelige, med forhåndssalg som overgår fjorårets tall på noen ruter, mens andre ligger på samme nivå eller noe lavere. Samtidig som maksimalprisen er redusert, har kapasiteten økt, og Widerøe følger spent med på utviklingen fremover.

Forrige artikkel2,2 millioner til bedre helse i skolen
Neste artikkelVil etablere ny virksomhet i Nord-Norge