Først ble det billigere å fly i distriktene, og nå skal regjeringen se nærmere på hvordan den skal optimalisere tilbudet. En beboerrabatt etter spansk modell kan være aktuelt også i Nord-Norge.

– At folk kan bo og leve gode liv i hele landet, er en viktig prioritet for denne regjeringen. Derfor halverte vi maksprisene på FOT-rutene fra 1. april, i tillegg til å øke setekapasiteten og ta inn to nye ruter i ordningen. Nå arbeider vi med et utredningsoppdrag for å se på hvordan vi kan videreutvikle og optimalisere det regionale flytilbudet i Norge. Vi skal gjennomføre en bred vurdering av hvordan vi best mulig kan legge til rette for et godt flyrutetilbud i hele landet til en overkommelig pris, både for de reisende, men også for staten som kjøper, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

For å sikre et godt flytilbud over hele landet, kjøper staten transport på flyruter som ikke kan drives med et tilfredsstillende rutetilbud på kommersielle vilkår, de såkalte FOT-rutene. Disse rutene er hovedsakelig på Vestlandet og i Nord-Norge. På flere av FOT-strekningene ville det mest sannsynlig ikke eksistert et flytilbud uten statens kjøp, og på de resterende strekningene ville billettprisene mest sannsynlig vært betydelig høyere og rutetilbudet dårligere, heter det i en pressemelding fra statsråden.

Staten bruker 2,4 milliarder

Etter forbedringen i tilbudet fra 1. april, med reduksjonen i billettpriser, økt setekapasitet og to nye ruter, vil staten fra 2025 bruke 2,4 milliarder kroner årlig på å sikre et flytilbud i hele landet. Fra 1. august reduseres billettprisen på helikopterruten Værøy–Bodø.

Frem mot neste konkurranse planlegger staten en utredning om dette er den riktige innretningen for å gi et best mulig tilbud til de som er avhengig av flyet i hverdagen. Utredningen skal blant annet vurdere hvordan vi kan optimalisere og videreutvikle det regionale flyrutetilbudet, og i hvilken grad en ordning med «beboerrabatt» kan være et egnet virkemiddel i Norge.

– Vi vil gjennomføre en utredning som skal se på hvordan staten kan videreutvikle og optimalisere det regionale flyrutetilbudet i Norge innenfor budsjettrammen som brukes på FOT-rutene i dag, sier Nygård.

Forrige artikkelTruet med å kutte strupen til betjent
Neste artikkelKjører spleiselag for å få ny skute i nord