Regjeringen vil styrke satsingen på forskning og utvikling i Forsvarets strategisk viktigste operasjonsområde, ved at Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) etablerer en teknologi- og kunnskapsintensiv satsing i Nord-Norge. Det går fram av en pressemelding fra Forsvardepartementet:

– En satsing i nord vil øke evnen til forsvar, sikkerhet og beredskap i regionen. Nord-Norge er Forsvarets strategisk viktigste operasjonsområde og et viktig utgangspunkt for alliert aktivitet. Det er strategisk viktig for Forsvaret at det er bosetting og aktivitet i nord, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Ambisjonen er å utvikle et tverrfaglig kunnskapsmiljø med en tydelig utadrettet profil mot sivil sektor og næringsliv, for å også kunne utløse mer forskningsbasert innovasjon. Den faglige profilen skal vektlegge nordområderelaterte fagområder.

FFI har pekt på Tromsø som et nav i en slik satsing, men det er viktig at den har forgreininger i regionen i tilknytningen til Forsvarets aktivitet som kan gi ringvirkninger for kompetanseutvikling, næringsutvikling, Forsvarets ansatte og deres medflyttere.

Økt samarbeid mellom sivile og militære forskningsmiljøer

Regjeringen vil bygge ned barrierer mellom sivil og militær sektor slik at relevante aktører kan finne sammen og dra nytte av hverandre uten at det går på bekostning av sikkerheten. Det er behov for sivile forsknings- og utviklingsmiljøer som kan håndtere gradert informasjon. En annen utfordring er tilgang på forskerkompetanse som kan sikkerhetsklareres.

– Klimaendringer, teknologiutvikling og et mer sammensatt trusselbilde endrer hva som skal til for å forsvare Norge og hvem som må samarbeide for å gjøre det. Dette stiller større krav til sektorens evne til å se fremover, være fleksibel og raskt tilpasse seg nye utfordringer, sier Gram.

Forrige artikkelNedgang i passasjerer, men økt reiselengde for Widerøe
Neste artikkelForsvaret får 600 milliarder ekstra