Nytt fylkesråd i Nordland prioriterer buss, hurtigbåt og utdanning.

Det nye blågrønne fylkesrådet i Nordland, ledet av Svein Øien Eggesvik og Anette Amalie Åbotsvik Bang, har lagt frem sin plan for et taktskifte i fylket. Med en disponering av 32 milliarder kroner over de neste fire årene, er det klart at buss, hurtigbåt og utdanning blir prioritert i ungdommens fylke. Samarbeid med næringslivet blir framhevet som nøkkelen til suksess.

Sskape ungdommens fylke

Anette Åbodsvik Bang, fylkesråd for finans og organisasjon, uttrykker optimisme for fremtiden til tross for utfordrende tider globalt.

– Det går fremdeles veldig godt i Nordland. Det skal vi i fylkesrådet bygge oppunder, slik at utviklingen kan fortsette. I samarbeid med næringslivet og alle som bor i Nordland skal vi fortsette å skape ungdommens fylke, et fylke som skal være preget av bolyst, optimisme og vekst, sier hun.

Prioritering av transport og utdanning

En tydelig prioritering for det nye fylkesrådet er å gjøre det billigere å bevege seg rundt i Nordland, både for ungdom og voksne, og både til vanns og på land.

– Vi har prioritert å få ned prisene på buss og hurtigbåt, for det er noe som virkelig vil merkes i lommeboka til nordlendingene. Når vi har en ambisjon om å være ungdommens fylke, og et fylke som skal legge til rette for næringslivet, så er rimelig transport et av de viktigste tiltakene vi gjør, uttaler Bang.

Hun legger til at også utdanningsfeltet får et solid løft gjennom de fire kommende årene, med planer om å etablere hybelhus og internat, og opprettholde alle de videregående skolene og studiestedene.

32 milliarder til disposisjon

Fylkesråden for finans og organisasjon har et budsjett for 2024 på rundt 8 milliarder kroner, mens økonomiplanen fram til 2028 rommer 4 ganger så mye.

– Buss, båt, ferje, utdanning, tannhelse og veg er svært viktig for nordlendingene og skal prioriteres! Så er vi nødt til å spare også, for å kunne få til et taktskifte og bruke penger på det vi mener er viktigst for nordlandssamfunnet, men sparingen skal skje lengst mulig vekk fra de vi er satt til å betjene, sier Bang.

Forrige artikkelLover billigere bussbilletter i Nordland
Neste artikkelVil bruke 40 millioner til nytt internat