Bø-ordfører Sture Pedersen krever svar fra Statsforvalteren i Nordland om den angivelige saksbehandlingstiden på over 100 uker for søknader etter akvakulturloven.

Bø-ordfører Sture Pedersen har sendt en henvendelse til Statsforvalteren i Nordland om den angivelige lange saksbehandlingstiden for søknader etter akvakulturloven. Han ber om en forklaring på hvorfor det tar så lang tid å behandle søknadene, skriver BLV.

Helt uakseptabelt

– Som ordfører i Bø har jeg fått opplysninger om at Statsforvalteren i Nordland har over 100 ukers saksbehandlingstid for søknader etter akvakulturloven. Jeg vet ikke om dette stemmer, men imøteser Statsforvalterens egne opplysninger om forholdet, sier Pedersen.

Ifølge forskrift om samordning av tidsfrister i behandlingen av akvakultursøknader, skal behandlingstiden normalt være 13 uker. Statsforvalteren kan i «særlige tilfeller» få fire uker forlengelse, ifølge Lovdata.

– Dersom det medfører riktighet at Statsforvalteren i Nordland har over 100 ukers behandlingstid, er dette helt uakseptabelt, av mange ulike grunner, sier Pedersen.

Viktig for oppdrett

Nordland er et betydelig oppdrettsfylke, og det er derfor viktig at Statsforvalteren i Nordland forholder seg strengt til de frister lovgiverne har pålagt i lov- og forskrift. Bedrifter blir potensielt skadelidende når søknader ikke blir behandlet.

– Det er også grunn til å minne om at kommunene har en egeninteresse av at saksbehandlingstiden er rask. Tildelinger av penger via Havbruksfondet baserer seg på klarert areal. Dersom areal ikke blir klarert, risikerer kommunene å gå glipp av noe midler fra Havbruksfondet, sier Bø-ordføreren, og etterlyser tilbakemelding fra Statsforvalteren.

Forrige artikkelBeruset bilfører over plen og gangfelt
Neste artikkelFrykter for økonomien til nytt sykehjem