Betydelig vekst i antall mottakere av arbeidsavklaringspenger i Nordland, med urovekkende tall for unge.

I september 2023 registrerte Nordland en påfallende oppsving i antallet mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP), med en total på 6703 personer. Dette representerer 4,5 prosent av regionens befolkning mellom 18 og 66 år. Nordland har registrert en økende trend i antallet AAP-mottakere for tredje år på rad, med en markant økning på 10,1 prosent i det siste året.

En splittet region

Når vi bryter tallene ned på kommunebasis, viser det seg at veksten i antall mottakere er ulikt fordelt. Indre Salten opplevde den største økningen, mens Vesterålen har både kommunen med den laveste og høyeste andelen AAP-mottakere – Lødingen og Sortland, henholdsvis.

Årsaker bak økningen

Nordlands høye sykefravær, kombinert med endringer i folketrygdlovens regelverk, kan være medvirkende årsaker til denne oppsvingen. Psykiske lidelser topper listen som den mest vanlige medisinske årsaken til nedsatt arbeidsevne blant mottakerne.

Unge hardest rammet

Det som er mest urovekkende med disse tallene, er den betydelige økningen blant unge AAP-mottakere. Med 1510 mottakere under 30 år, eller 4,4 prosent av befolkningen i denne aldersgruppen, har antallet unge mottakere økt med syv prosent i det siste året. Psykiske lidelser er også den dominerende medisinske årsaken til nedsatt arbeidsevne blant de unge.

Tiltak og løsninger

Cathrine Stavnes, direktør ved NAV Nordland, uttrykker bekymring for den negative trenden, særlig blant unge. Samarbeid med utdanningssektoren, helsevesenet og næringslivet anses som avgjørende for å integrere flere unge i arbeidslivet.

Tags: #Nordland #AAP-mottakere #psykiske_lidelser #NAV_Nordland #inkludering #arbeidslivet


2023 012023 022023 032023 042023 052023 062023 072023 082023 09
18 Nordland – Nordlánnda6 4026 4496 5816 6406 6366 6256 6206 6476 703
1851 Lødingen272931303232313230
1856 Røst141414131212121214
1857 Værøy161817171717171817
1859 Flakstad413637393836353435
1860 Vestvågøy362362375384382384378384392
1865 Vågan249248257263259263264275280
1866 Hadsel260261272274268276275284285
1867 Bø636562616167727373
1868 Øksnes142138136136131128133130135
1870 Sortland – Suortá410404407410407405404402400
1871 Andøy878791949390929192
1874 Moskenes171921212120202120
Forrige artikkelTre tydelige ønsker til de nye kommunestyrene
Neste artikkelFugleinfluensa påvist hos høns i nabofylket