Av Hans Christian Hansson, regiondirektør NHO Nordland

Valget er overstått, de fleste kommunestyrene er konstituert – og politikerne er klare for å sette programmene ut i livet. Når ord skal bli til handling har vi i næringslivet noen klare håp og ønsker.

Under valgkampen reiste vi på kryss og tvers av Nordland og møtte en lang rekke engasjerte politikere. Vi arrangerte næringspolitiske debatter, studerte partiprogrammene nøye og hadde spennende diskusjoner om hvordan vi kan løfte sammen. Selv om det naturligvis er en hel del skillelinjer mellom partiene, er minst to fellesnevnere tydelig: Troen på en lys fremtid for mulighetsfylket Nordland, og viljen til å jobbe hardt for å skape blomstrende samfunn.

I NHO Nordland er vi dypt overbevist om at bedriftene utgjør en livsnerve i både bygd og by. Butikken, bakeriet, snekkeren, elektrikeren eller campingplassen er alle på sitt vis hjørnesteiner vi skal hegne om. De små og mellomstore bedriftene, som utgjør flertallet av våre 2000 medlemsbedrifter i NHO Nordland, er selve bunnplanken i næringslivet. De skaper arbeidsplasser, bidrar til et variert tilbud av varer og tjenester – og holder også hjulene i gang ved å betale skatt. Våre lokale bedrifter støtter dessuten idrettslag, kulturliv og skoler. De løfter lokalsamfunnene. De som eier disse små og mellomstore virksomhetene er vanligvis ikke storinvestorer, men din og min nabo – i all hovedsak norske privatpersoner.

Det er viktig å forstå at bedriftene er like avhengige av det offentlige som det offentlige er av dem. Nettopp derfor er samarbeidet mellom næringsliv, politick og forvaltning så viktig, og vi må arbeide for en solid forståelse for hverandres roller og behov. Kommunene er både regulatorer, tjenesteleverandører og noen ganger sågar konkurrenter. En måte å oppnå dette på er å etablere arenaer der bedrifter, lokal politisk ledelse og byråkrati kan samles. Vi må ha kanaler, både formelle og uformelle, der næringsdrivende kan uttrykke sine behov. Og ikke bare gjennom høringer, men også tidlig i prosesser, typisk om eksempelvis arealplanlegging og reguleringer.

Vi har ingen ensrettet kokebok for hva det innebærer å være en god vertskapskommune. Men vi har tre klare forventninger til de nye kommunestyrene idet vi går inn i den nye perioden:

  1. Bruk næringslivet – som både kunde og tjenesteleverandør
    Kommunene må se på næringslivet som både kunde og tjenesteleverandør. Samarbeidet mellom næringsliv og kommune er nøkkelen til å skape attraktive byer og samfunn.
  2. Stimuler næringsutvikling – legg vekt på godt vertskap
    Kommunene må legge til rette for næringsutvikling og forstå hva som kreves for å styrke lønnsomheten i bedriftene. Tidlig involvering av næringslivet i planleggingsprosesser er fundamentalt.
  3. Tenk bo- og arbeidsmarkedsregion – næringslivet ser ikke administrative grenser
    Samarbeid på tvers av kommune- og fylkesgrenser er nødvendig, da bedrifter, kunder og ansatte ikke er begrenset til én kommune. Næringsutvikling og vekst er avhengig av et bredere perspektiv.

Bedriftene og kommunene er på mange måter både hjerte og hjerne i samfunnene våre. Mange virksomheter møter nå til dels store utfordringer i en skiftende verden, med et krevende makroøkonomisk bilde, stigende rente og synkende kjøpekraft i befolkningen. Skal vi lykkes, må vi løfte sammen – og bidra til trygghet og forutsigbarhet lokalt så godt det lar seg gjøre.

Valgkampen og de mange møtene med fremoverlente lokalpolitikere har gjort meg trygg på at vi har mye godt å bygge på. I NHO Nordland ser vi frem til et givende samarbeid i årene som kommer.

Forrige artikkelNorge trenger et overvåkningsprogram for forsøpling
Neste artikkelLødingen og Sortland med topp og bunnotering