Mattilsynet har nylig bekreftet tilfeller av fugleinfluensa i et hobbyhold med fjørfe i Buvika, Troms.

Dette er den første dokumenterte forekomsten av fugleinfluensa i et hobbyfjørfehold i Nord-Norge, og det har utløst umiddelbare tiltak for å begrense smittespredningen.

Rask respons

Mattilsynet har reagert raskt på situasjonen og innført en rekke restriksjoner i et definert område rundt fugleholdet for å forhindre videre spredning av sykdommen. Disse tiltakene inkluderer en vernesone med en radius på tre kilometer og en overvåkingssone som strekker seg ti kilometer rundt stedet der smitten ble oppdaget.

Trussel for fjørfe

Fugleinfluensa er en alvorlig og svært smittsom dyresykdom som vanligvis fører til alvorlig sykdom og død hos smittede fugler. Sykdommen kan spre seg raskt mellom fjørfebestander. Heldigvis er risikoen for overføring til mennesker vurdert som svært lav.

– Dette er første gangen vi har funnet fugleinfluensa i et hobbyfjørfehold i Nord-Norge. Tidligere har det blitt påvist i kommersielle anlegg og på ville fugler. Fugleinfluensa er et problem vi må regne med å leve med i lang tid, vi ser at smitten er til stede hos ville fugler mer eller mindre hele tiden. Det betyr at alle som har fjørfe må være nøye med smittevern, sier Torkjell Andersen, fungerende regiondirektør i Mattilsynet region Nord.

Viktigheten av smittevern

Med den påviste smitten er det avgjørende at alle som har fjørfe, uansett størrelsen på bestanden, gjennomgår nødvendige smittevernsprosedyrer. Dette inkluderer å unngå direkte eller indirekte kontakt mellom dine fugler og ville fugler, for eksempel via avføring fra ville fugler. Forebygging og smittevern må være øverst på agendaen for alle fjørfeprodusenter.

Meld fra om mistanke

Mattilsynet oppfordrer alle fjørfeprodusenter og personer med fjørfehold om å være på vakt og umiddelbart melde fra dersom de har mistanke om at deres fugler kan være smittet med fugleinfluensa.

Forrige artikkelLødingen og Sortland med topp og bunnotering
Neste artikkelUlovlig laksefiske på fremmarsj, men ny strategi gir resultater