Ulovlig garnfiske på laks øker i deler av Nordland, men nedgang registreres i Troms.

En ny strategi fra Statens naturoppsyn resulterer i flere anmeldelser og inndragninger. Statens naturoppsyn har i år inndratt 215 ulovlige garn og andre fiskeutstyr, noe som er en markant økning fra fjorårets 138. I tillegg har 47 personer blitt anmeldt for brudd på laks- og innlandsfiskeloven i 2023, mot 30 i 2022.

Miljødirektoratet reagerer

Til tross for økning i antall inndragninger og anmeldelser, har Miljødirektoratet utdelt færre overtredelsesgebyr i år enn i fjor. Dette skyldes at lovbruddene er alvorligere, ifølge Morten Kjørstad, direktør i Statens naturoppsyn.

Fokus på Vestland og Nordland
I Vestland og Nordland er situasjonen kritisk, med flere vassdrag allerede under rehabilitering. Ekstra oppsyn i disse områdene har ført til flere anmeldelser, og fokuset vil fortsette å være høyt i disse regionene også neste år.

Ny strategi gir resultater

Statens naturoppsyn har i år intensivert sin tilstedeværelse i områder med sårbare laksebestander. Dette har resultert i flere tilfeller hvor personer har blitt tatt på fersk gjerning i ulovlig fiske.

Samfunnet reagerer

Antall tips og tilbakemeldinger som Miljødirektoratet mottar, indikerer at befolkningen ser alvorlig på problemet med ulovlig fiske. Flere tips har også direkte ført til at lovbrytere er blitt tatt, melder direktoratet.

Miljøstatusen for laks i Norge er ikke lystig lesning. Mange laksebestander er truet eller har allerede gått tapt, noe som gjør ulovlig fiske til en spesielt alvorlig trussel mot miljøet. Mens antall anmeldelser og inndragninger har økt, viser det også at økt tilstedeværelse og fokus fra myndighetenes side har en positiv effekt. Statens naturoppsyn og Miljødirektoratet vil fortsette arbeidet med å bekjempe ulovlig fiske i årene som kommer.

Forrige artikkelFugleinfluensa påvist hos høns i nabofylket
Neste artikkelDette krever næringa av den nye fiskeriministeren