– Vi ønsker Cecilie Myrseth velkommen som ny fiskeriminister. Med bakgrunn som fiskeripolitisk talsperson i Arbeiderpartiet kjenner hun næringen godt, sier Audun Maråk, adm.dir. i Fiskebåt.

Maråk ser det som særlig viktig å få avklart næringen sine politiske rammevilkår framover, og viser til den varslede kvotemeldingen.

– Det er avgjørende at vi får en kvotemelding som leverer på det som har vært Arbeiderpartiet sin politikk gjennom mange ti-år, nemlig forutsigbarhet og stabilitet i rammevilkårene. Den breie politisk forankrede fiskeripolitikken har vært en suksess. Den forrige kvotemeldinga var dessverre ikke bredt nok politisk forankret og ble derfor et mageplask.

En samlende fiskeripolitikk har vært en suksess, der næringen har gått fra å være en subsidiert næring, til å bli en lønnsom og bærekraftig næring, sier Maråk i en pressemelding.

Han viser også til at det har vært god dialog mellom næringen og politisk ledelse i Nærings- og fiskeridepartementet, knyttet til arbeidet med ny kvotemelding.

– Vi håper Cecile Myrseth bygger videre på den gode dialogen som har vært mellom fiskerinæringen og politisk ledelse i forhold til å lande en kvotemelding som er bredt politisk forankret, og som bygger på forutsigbarhet og stabilitet, sier Maråk.

Dette er spesielt viktig i en situasjon med reduserte kvoter, og ikke minst i forhold til næringa sin mulighet til å møte det grønne skiftet, påpeker han.

Forrige artikkelUlovlig laksefiske på fremmarsj, men ny strategi gir resultater
Neste artikkelNHO varsler mørke skyer for Nordlands næringsliv