Samtidig som det fortsatt er rekordlavt arbeidsledighet i Nordland, opprettholdes det høye sykefraværet.

I andre kvartal 2023 opprettholdt Nordland sitt høye sykefravær på 6,3 prosent, noe som gjør det til det fylket med det høyeste sykefraværet i landet, sammen med Troms og Finnmark. Kvinner i Nordland opplevde det høyeste sykefraværet på 8,2 prosent, mens menn hadde et sykefravær på 4,6 prosent.

Sammenlignet med samme periode i fjor, har sykefraværet i Nordland økt med 2,2 prosent. Den mest betydelige økningen ble observert blant de yngste aldersgruppene, hvor sykefraværet for personer under 30 år har økt med 12 prosent, og dette er også det høyeste i landet.

– Det er bekymringsfullt når så mange unge blir sykemeldt over lengre perioder, sier Cathrine Stavnes, direktør ved NAV Nordland.

– En lengre sykmelding kan være starten på langvarig utenforskap, og gi problemer med å komme tilbake til arbeidslivet. Dette er en utfordring både for samfunnet, for virksomheter som har stort behov for arbeidskraft, men ikke minst for den enkelte ungdom. NAV har ulike virkemidler til støtte for både sykmeldte og arbeidsgivere som kan tas i bruk ut fra individuelle behov, opplyser NAV i en melding.

Høyest innen helse og sosial

Helse- og sosialtjenester er fortsatt den sektoren med det høyeste sykefraværet i fylket, med 8,7 prosent. Dette utgjør en tredjedel av alle tapte dagsverk i fylket i andre kvartal. Pleie- og omsorgsarbeidere har den høyeste sykefraværssatsen innen helseyrkene, med 9,5 prosent, etterfulgt av helserelaterte høyskoleyrker med 8,4 prosent og akademiske medisinske yrker med 8,2 prosent.

Sykdom under svangerskap

Den største økningen i tapte dagsverk sammenlignet med samme periode i fjor har vært innenfor svangerskapssykdommer, med en økning på 22,4 prosent, som nå utgjør 4,1 prosent av alle tapte dagsverk. På den andre siden har sykdommer i luftveiene opplevd den største nedgangen i antall tapte dagsverk, med en reduksjon på 43,8 prosent sammenlignet med andre kvartal i fjor. Denne diagnosegruppen utgjør nå 4,3 prosent av sykefraværet.

Bodø og Narvik

Selv om det generelle sykefraværet økte i Nordland, var det nedgang i sykefraværet i litt over halvparten av fylkets kommuner. Byene Bodø og Narvik opplevde økt sykefravær, henholdsvis 6,0 og 7,4 prosent. Rana og Vefsn kommuner hadde derimot nedgang i sykefraværet, med 5,7 prosent og 5,4 prosent. Disse fire kommunene sto for halvparten av alle tapte dagsverk i fylket. Kommunen Træna hadde lavest legemeldt sykefravær med 3,7 prosent, mens Evenes kommune hadde det høyeste legemeldte sykefraværet med 8,1 prosent.

I andre kvartal 2023 hadde Nordland, sammen med Troms og Finnmark, det høyeste legemeldte sykefraværet i landet på 6,3 prosent. Oslo hadde det laveste sykefraværet med 4,5 prosent. Totalt hadde landet et sykefravær på 5,5 prosent, en økning på 4,7 prosent fra første kvartal 2023.

Forrige artikkelDe ber deg søke lokale midler
Neste artikkelNorske satellitter skal avsløre firskekriminalitet