I juli 2017 var det 2 667 helt ledige i Nordland, dette er 678 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,1 prosent, en reduksjon på 20 prosent. I Norge sett under ett er ledigheten lavere enn i samme periode i fjor.

– Ledigheten i Nordland var i juli 2017 lavere enn i fjor på samme tid. Det er nedgang både blant kvinner (-252) og menn (-426). Vi ser økt sysselsetting innen de fleste bransjer. Antall langtidsledige i Nordland fortsetter å gå ned (-678). Den positive utviklingen som har vært på arbeidsmarkedet det siste året fortsetter. Tallene for Nordland viser at det er gode muligheter for de ledige i arbeidsmarkedet i Nordland, sier avdelingsdirektør Petter Bugge Richardsen ved NAV Nordland.

Det er 96 flere personer som deltar på arbeidsmarkedstiltak i Nordland sammenlignet med samme tid i fjor.

I landet sett under ett har antall helt ledige gått ned med 10 305 personer fra juli i fjor. Totalt for landet er det nå registrert 77 431 helt ledige, noe som tilsvarer 2,8 prosent av arbeidsstyrken. 

Yrkesbakgrunn

I Nordland finner vi nå flest ledige med bakgrunn fra industriarbeid (428), butikk/salgsarbeid (304), bygg og anlegg (263).

Størst prosentvis ledighetsnedgang fra juli i fjor finner vi innenfor industriarbeid, der det nå er 154 færre helt ledige. Dette tilsvarer en ledighetsnedgang på 26 prosent. 

Kjønn og ledighet

I juli er det totalt 1 117 helt arbeidsledige kvinner, en ledighetsprosent på 1,9. Dette er 252 færre personer enn i fjor. I juli er det totalt 1 550 helt arbeidsledige menn som gir en ledighetsprosent på 2,3. Det er en nedgang på 426 personer sammenlignet med samme måned i fjor.

Lavest ledighet i Beiarn og Grane

Ved utgangen av juli er det 0,4 prosent arbeidsledighet i Beiarn og 0,7 prosent i Grane.

Høyest ledighet finner vi på Værøy med 5,5 prosent ledighet. Træna har 4,4 prosent og Lødingen har 4,2 prosent helt ledige.

I de større bykommunene har Bodø en ledighet på 1,8 prosent, Rana 1,7 prosent og Narvik 2,5 prosent.

Alder og ledighet

De aldersgruppene som har høyest ledighet i prosent av arbeidsstyrken er aldersgruppen 25-29 med 3,3 prosent og 30-39 år med ledighet på 3,2 prosent. Deretter følger aldersgruppen 20-24 år med 3,1 prosent ledighet. Blant de yngste (19 år og under) er ledigheten på 1,0 prosent.

Ledige stillinger

Totalt har det vært en tilgang på 936 registrerte ledige stillinger i Nordland i juli. Dette er 195 flere stillinger enn i fjor på samme tid. Det er registrert flest ledige stillinger inn Helse, pleie og omsorg (211 stillinger), mens Ingeniør og ikt-fag har størst økning i antall stillinger (fra 27 til 72 stillinger) i forhold til samme måned i fjor.

Varighet

Antall registrerte langtidsledige (helt ledig i mer enn 26 uker) er i juli på 652 personer. Det er en nedgang på 129 personer (17 prosent) fra i fjor på samme tid. Denne måneden er det registrert 2 015 korttidsledige i Nordland (helt ledig i mindre enn 26 uker). Det er 549 (21 prosent) færre personer enn i samme måned i fjor.

Arbeidssøkere på tiltak

Totalt er det 468 personer som er registrert som arbeidssøkere på tiltak i Nordland i juli. Dette er 96 flere enn på samme tid i fjor, som utgjør en økning på 26 prosent. Dermed er 0,4 prosent av arbeidsstyrken i Nordland på et arbeidsmarkedstiltak.

Permitterte

Ved utgangen av juli er det totalt 103 helt ledige permitterte i Nordland. Dette er 58 færre enn samme måned i fjor.

Forrige artikkelInterne uroligheter i FlyViking
Neste artikkelDette partiet vil ha lofotpass framfor turistskatt