Når Bodø og Nordland blir Europeisk kulturhovedstad i 2024, ønsker man å fremme kreative og publikumsrettede aktiviteter over hele fylket.

Som en del av dette initiativet er det blitt kunngjort at midler til kultursatsninger vil bli tilgjengelige for alle regionene i Nordland, inkludert Vesterålen.

Styret for Vesterålen kultursamarbeid har blitt utpekt som det lokale kulturrådet som vil administrere og fordele midlene i denne regionen. Søknadsfristen for disse midlene er satt til 15. september.

De oppfordrer alle interesserte parter i Vesterålen til å søke om midler for å støtte både små og store publikumsrettede kulturtiltak. Dette inkluderer også allerede eksisterende festivaler og arrangementer. Det oppfordres imidlertid til å knytte aktivitetene opp mot temaene og årshjulet til Bodø 2024 for å skape en sterkere tilknytning til feiringen.

Anette Tunheim Jakobsen, leder for Vesterålen Kultursamarbeid, oppfordrer også de som planlegger kulturelle arrangementer for neste år til å søke om midler. Hun understreker at de gjerne vil hjelpe med å finne andre støtteordninger som kan kombineres med midlene fra Bodø 2024.

I tillegg til dette initiativet, kan man også hekte seg på ulike sesonger knyttet til Bodø 2024-prosjektene for å få ytterligere støtte og engasjement. Dette er en spennende mulighet for Vesterålen-regionen til å dyrke og styrke sitt kulturliv. Vesterålen Kultursamarbeid markerer også sitt 40-årsjubileum i 2023, og feiringen vil fortsette inn i 2024.

For mer detaljert informasjon om søknadsprosessen og midlene som tilbys, kan man besøke Bodø 2024’s nettsider.

Forrige artikkelHan blir ny rektor for fagskolen
Neste artikkelBekymret for sykefravær blant de yngste