Av Christian Torset, fylkesråd for kultur, klima og miljø

Er du, som jeg, glad i språket vårt? I bokmål, nynorsk og samisk? Glad i språket vi lærte fra vi var små, bruker automatisk og ofte helt intuitivt uttrykker oss på? Språk er viktig for å kommunisere, knytte mennesker sammen, og for identiteten vår.

Dessverre ser vi mange eksempler på at små språk trues og dør ut. For å forhindre dette, må det jobbes godt og langsiktig på mange nivåer. Regjeringen har nå lagt frem et forslag til ny boklov. Denne loven kan bidra til å sikre både norsk og samisk språk og litteratur inn i fremtiden.

Språket og litteraturen er det som i størst grad binder oss sammen, og bruk av norsk skriftspråk er grunnleggende for at demokratiet skal fungere. Bokloven har som hovedmål å sikre at det skapes litteratur på bokmål, nynorsk og de samiske språkene, at litteraturen er preget av mangfold og kvalitet, og at den er tilgjengelig for alle i Norge.

Vi har i en rekke år hatt en bokavtale mellom Den norske forleggerforeningen og Den norske bokhandlerforening. Denne avtalen skal bidra til å bevare og utvikle norsk språk og litteratur. Nå foreslår Kultur- og likestillingsdepartementet at hovedtrekkene i denne bokavtalen blir lovfestet, slik at alle norske forlag og bokhandlere omfattes.

Bokmarkedet er i stadig endring. Med digitalisering har vi fått e-bøker og digitale lydbøker. Vi kan kjøpe både elektroniske og papirbaserte bøker via nett, direkte til postkassen eller mobiltelefonen. Norske forlag kjøpes opp av utenlandske selskaper og bokhandlere kjøpes opp av forlag. Dette gjør at makten innenfor litteraturmarkedet påvirkes og endres. Det er også i en politisk særstilling, siden litteraturen – bøkene – befinner seg i skjæringspunktet mellom språk- og kulturpolitiske interesser og behovet for fri konkurranse.

Hva vil så en slik lov bety for oss i Norge, og spesielt oss her i Nordland? Jo, bokloven tar sikte på å tilrettelegge for, og skjerme de minste eller svakeste aktørene i bransjen. Bokloven vil også skjerme den smaleste litteraturen, altså den litteraturen som ikke selger i store opplag, men som gir bredde og mangfold i litteraturtilbudet.

Som forfatter kommer inntekten ofte fra andre steder enn skriving. Det er få som kan leve av å være forfatter. Nordland er preget av små aktører i bokbransjen. Det er flere små forlag i fylket, og det er ikke bokhandlere i alle kommuner. De fleste bibliotekene er også små. Vi har et mål om at det skal skrives flere bøker i fylket vårt, og dette gjelder særlig bøker på de samiske språkene. En boklov som styrker de mindre aktørene vil derfor være positivt for Nordland.

Forslaget til boklov inneholder mange konkrete tiltak. En obligatorisk fastpris for alle aktører vil gi forutsigbarhet i bransjen. Det foreslås en ny modell for fastsettelse av selve perioden bøkene skal ha fastpris i, og det kan bety at du og jeg må vente litt lenger før vi kan kjøpe bøkene på salg. Jeg mener likevel det er en liten pris å betale. Og husk at fastprisen også bidrar til like vilkår for kjøp, uansett hvor i landet du bor.

Det legges opp til en lovfestet tilbuds- og leveringsplikt. Det betyr at alle bokhandlere har plikt til å skaffe alle bøker du etterspør, så sant de føres av norske forlag, uavhengig av kjedetilhørighet og eierforhold. Alle bokhandlere skal også levere all litteratur til kundene sine. Denne plikten skal gjelde både fysiske og digitale medier. Dette er et godt demokratisk prinsipp som sikrer at også Nordlands befolkning får god tilgang til bøker, informasjon og kunnskap.

Forslaget legger videre opp til at bibliotekene fortsatt skal få anledning til å kjøpe bøker med rabatt. Det er bra fordi mange folkebibliotek dessverre har lite penger å kjøpe for. Loven legger også opp til at forlagene skal levere digitale eksemplarer av lydbøker til bibliotek. Det vil naturligvis koste noe for bibliotekene, men jeg håper uansett at de fremtidige avtalene om pris og utlån vil bety at det blir bedre tilgang til digitale lydbøker for deg og meg i fremtiden.

Jeg håper at forslaget til boklov blir vedtatt. Den vil bidra til at enda mer nordnorsk litteratur blir skrevet og lest!

Forrige artikkelInngikk fiskeriavtale med land i krig
Neste artikkelStyrker håndheving