Tage Lie Karlsen (51) blir ny rektor for Nordland fagskole fra nyttår, og får dermed også ansvaret for fagskolen på Melbu.

Det er styret for Nordland fagskole har tatt beslutning om å tilsette ham som den nye rektoren ved institusjonen.

Karlsen bringer med seg en omfattende og variert yrkesbakgrunn fra både privat sektor og høyere yrkesfaglig utdanning. Han har over 25 års erfaring innen den maritime næringen samt skips- og offshoreindustrien, både nasjonalt og internasjonalt.

Hans erfaring omfatter roller som skipsingeniør, prosjektleder, installasjonsleder, porteføljeleder og fabrikasjonsleder. De siste åtte årene har Karlsen vært ansatt ved Fagskolen Vestland, tidligere kjent som Bergen Teknisk Fagskole og Fagskolen i Hordaland, hvor han har fungert som lektor og de siste halvannet året som utdanningsleder for maskin- og prosessfag.

Styreleder Truls Paulsen uttrykker sin tilfredshet med utnevnelsen, og han mener at Karlsen besitter både de personlige egenskapene og den faglige kompetansen som Nordland fagskole trenger i den kommende perioden, spesielt med tanke på å tilpasse skolen til arbeidslivets behov.

Karlsen har en bred utdanningsbakgrunn, inkludert en fagskoleutdanning i maskinteknikk ved den tidligere Bergen Tekniske Fagskole. Han har også tilegnet seg en Bachelor of Engineering, en utdanning som internasjonal sveiseingeniør, samt en mastergrad i ledelse og en mastergrad i pedagogikk.

I tillegg har han gjennomført praktisk pedagogisk utdanning og veiledning innenfor lærerprofesjonen. Karlsen har også deltatt i kurs og sertifisering innen prosjektledelse, inkludert en Master Certificate in Project Management og Prince 2 Foundation Examination.

Karlsen ser frem til sin nye rolle som rektor ved Nordland fagskole og er full av motivasjon for å påta seg oppgaven, melder Nordland fylkeskommune.

– Nordland fagskole står overfor spennende muligheter og utfordringer i tiden fremover. Jeg tror at sammen kan vi forme Nordland fagskole som den foretrukne leverandøren av høyere yrkesfaglig utdanning i regionen. Fagskoleutdanningen har en spesiell plass i mitt hjerte, og jeg tror at veien fremover krever engasjement fra oss alle for å nå dette målet, sier Karlsen i en uttalelse.

Selv om en endelig tiltredelsesdato ikke er fastsatt, forventes det at han vil begynne i stillingen i løpet av desember 2023. Inntil da vil Roald Ovid Isaksen fungere som konstituert rektor for Nordland fagskole på vegne av styret og skoleeieren.

Forrige artikkelNordland har lavest ledighet i hele landet
Neste artikkelDe ber deg søke lokale midler