Vågan brann og redning har avdekker avvik i forbindelse med brannsikkerheten ved Ørsnes privatskole, Kabelvåg.

Skolen må umiddelbart iverksette tiltak for å rette opp i manglende etterlevelse av lovgivningen.

Branninspektør Geir Hermansen fra Vågan brann og redning gjennomførte et branntilsyn ved Ørsnes privatskole i Kabelvåg den 25. september. Tilsynsrapporten, som ble sendt til skolens representant Stian Henriksen, avdekker flere avvik i forhold til gjeldende brann- og sikkerhetsforskrifter.

Tre kategorier av avvik

Rapporten identifiserer tre hovedkategorier av avvik, som utrygge forhold rundt bygg. Avfall og brennbart materiale er plassert i nærheten av byggstrukturen, noe som øker risikoen for brann. Brannvesenet har også notert at det er parkert sykler og lagret brennbart materiale utenfor rømningsveier.

Det er også registrert manglende vedlikehold av sikkerhetsutstyr. I rapporten til skolen opplyses det at det ikke er utført årlig autorisert kontroll av brannalarmanlegget eller ledelyssystemet. I tillegg er det manglende skilting for håndslokkere på flere steder i bygget.

Ufullstendig sikkerhetsopplæring for ansatte gjør at ikke alle ansatte ved skolen har gjennomgått nødvendig brannsikkerhetsopplæring, heter det i rapporten.

Nødvendige tiltak

Skolen har nå fått frist til 30. oktober for å komme med en tiltaksplan og rette opp i de identifiserte avvikene. Hvis skolen ikke overholder fristen, kan dette føre til ytterligere sanksjoner fra brann- og redningstjenesten.

Skolens ansvar

Det er skolens ansvar å sikre at alle byggverk brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet, inkludert å unngå unødvendig risiko for brann og sørge for at rømningsveiene er tilgjengelige. De må også sørge for at alle ansatte får nødvendig brannvernopplæring og at det systematiske sikkerhetsarbeidet oppfyller lovgivningens krav, opplyser kommunen til skolen

Forrige artikkelKaikanten bistro & pub får skjenkebevilling
Neste artikkelMeteorologisk institutt melder om uvanlig kaldt vær