Vågan kommune advarer huseier i Kabelvåg om potensielle konsekvenser for ulovlige byggetiltak. Tidsfristen for retting er satt til 1. februar 2024.

Vågan kommune har sendt forhåndsvarsel til en huseier i Kabelvåg, og indikerer at ulovlige byggetiltak kan resultere i både tvangsmulkt og overtredelsesgebyr. Huseieren har utført flere tiltak på eiendommen sin uten nødvendige tillatelser, i strid med plan- og bygningsloven. Fristen for å rette disse forholdene er satt til 1. februar 2024.

Plikt til å følge opp

Ifølge plan- og bygningsloven har kommunen plikt til å følge opp overtredelser. I dette tilfellet har flere byggetiltak blitt utført uten nødvendig tillatelse, noe som klart bryter med loven, mener kommunen. I forhåndsvarselet refereres det også til lovens paragrafer som gir kommunen rett til å utstede pålegg om retting, tvangsmulkt og overtredelsesgebyr.

Dette er tiltakene

Kommunen påpeker at det er utført flere ulovlige tiltak på eiendommen, inkludert etablering av en bod, et frittstående solcellepanel og en utvidelse av en veranda. Flere av disse tiltakene er delvis utført på annen manns grunn og ligger utenfor byggegrenser fastsatt i gjeldende reguleringsplan.

Mulige konsekvenser

Dersom tiltakene ikke rettes innen fristen, vil kommunen kunne fatte vedtak om tvangsmulkt og overtredelsesgebyr. Tvangsmulkten vil fastsettes basert på ulike kriterier som grovheten av overtredelsen og fordelen den ansvarlige har hatt av den. Overtredelsesgebyrets størrelse kan komme opp til 50.000 kroner, opplyser kommunen.

Kan søke

Den berørte huseieren har to alternativer: Enten rette forholdet innen angitt frist eller sende inn en komplett søknad om nødvendige tillatelser og dispensasjoner. Det presiseres at dette ikke gir noen form for forhåndsgodkjenning av tiltaket.

Forrige artikkelKystverket og kommunen i dialog om sjøbunnsdeponi
Neste artikkelFlere SAR-oppdrag bekymrer i Nordland