En rekke kommuner i Lofoten, Vesterålen og Salten inngår avtale om forpliktende deltakelse i samarbeidet «Trygg akuttmedisin» for å forbedre akuttmedisinske pasientforløp.

En av de første kommunene til å få tinn i «Helsefellsskapet Lofoten, Vesterålen og Salten» er Vågan kommune i Lofoten, hvor også Moskenes, Flakstad, Vestvågøy, Værøy og Røst er med.

Vesterålen interkommunale legevakt er ansvarlig for implementering av Trygg akuttmedisin i kommunene Andøy, Bø, Øksnes, Sortland og Hadsel.

I et historisk steg har Vågan kommune og Nordlandssykehuset HF signert en forpliktende avtale om deltakelse i Trygg akuttmedisin. Dette initiativet er et ledd i arbeidet for å skape en varig forbedring av akuttmedisinske tjenester og pasientsikkerhet i regionen.

Ifølge avtalen forplikter partene seg til å implementere felles prosedyrer og delta på tverrfaglige dagskurs i regi av Trygg akuttmedisin. Målet er å bedre behandlingsforløpet for pasienter som krever umiddelbar medisinsk assistanse.

Kontinuerlig oppfølging

Deltakerne har også forpliktet seg til å delta på regelmessig samtrening og simuleringer. Dette skal sørge for en kontinuerlig kvalitetsforbedring og oppdatering av fagkunnskapen, noe som er vesentlig i behandlingen av akutte medisinske tilstander.

Trygg akuttmedisin er et skritt mot en mer effektiv akutthjelp i Nord-Norge, som arbeider for raskere og tryggere behandling i Nordland, Vesterålen og Lofoten

Nord-Norge har lenge slitt med å nå nasjonale mål for responstid i akuttmedisinske tilfeller. Det er derfor Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen, Saltens strategiske samarbeidsutvalg lanserte Trygg Akuttmedisin-prosjektet, med mål om å forbedre samarbeid og effektivitet i akuttmedisinske kjeder.

Mål og formål

Prosjektets hovedmål er å etablere en raskere, mer effektiv og sikker behandlingskjede for pasienter med akutt hjerteinfarkt, hjerneslag og sepsis. Dette skal gjøres gjennom et nært samarbeid mellom kommuner og Nordlandssykehuset, går det fram av dokumentene som Vågan kommune har publisert på sine hjemmesider.

Prosjektorganisering

Nordlandssykehuset har prosjektlederansvaret, mens ulike kommuner, gjennom sine kommuneoverleger, bistår i gjennomføringen av prosjektet. Det er etablert en lokal prosjektgruppe og ressurspersoner knyttet til prosjektet er oppnevnt.

Økonomi og ressurser

Ressursbruken for prosjektet er estimert til cirka1,4 millioner kroner, og dekkes av kommunene og sykehuset. Både kommuner og Nordlandssykehuset har en detaljert økonomisk plan som skal dekke utgifter fram til 2025.

Trygg Akuttmedisin-prosjektet fremstår som en nødvendig og velorganisert innsats for å forbedre den akuttmedisinske behandlingskjeden i Nord-Norge. Gjennom samarbeid mellom lokale helsemyndigheter og sykehus, søker prosjektet å oppfylle nasjonale mål for rask og effektiv akuttmedisinsk respons.

Vågan kommune, Nordlandssykehuset,Akuttmedisin,Helse Nord

Forrige artikkelKan ikke uttale seg om de som skal sone
Neste artikkelKaikanten bistro & pub får skjenkebevilling