Kystverket har sendt en dispensasjonssøknad for utdypingstiltak som krever sjøbunnsdeponi i Raftsundet. Hadsel kommune vurderer søknaden basert på eksisterende plangrunnlag.

Kystverket og Hadsel kommune er i dialog angående en dispensasjonssøknad om utdypingstiltak i Raftsundet. Benedikte Farstad Nashoug, seniorrådgiver i Kystverkets utbyggingsavdeling, har tatt initiativet for å fremskynde prosessen. Hadsel kommune, ved enhetsleder for forvaltning Øyvind Bjerke, har informert om at søknaden vurderes i henhold til gjeldende plangrunnlag.

Plangrunnlaget er nøkkelen

Ifølge Øyvind Bjerke fra Hadsel kommune, er kommunens «kystsoneplan» ennå ikke vedtatt og har også mottatt innsigelser. Dette betyr at dispensasjonssøknaden ikke kan behandles på dette grunnlaget. Saken vil derfor behandles ut ifra kommuneplanens arealdel, vedtatt i 2014. Dette gir grønt lys for utdypingstiltak i tråd med eksisterende plangrunnlag, uten behov for dispensasjon. Det går fram av offentlig kommunikasjon mellom partene.

Forrige artikkelSamarbeider om fjerning av veiviser i Sortland
Neste artikkelRisikerer tvangsmulkt og overtredelsesgebyr