Innlandet Kirkeforening har søkt Hadsel Kommune om et tilskudd på inntil 75 000 kroner i kulturmidler for å reparere rustskader på ståltaket på den eldre delen av Innlandet Kirke.

Innlandet Kirke, som ligger på Hennes i Hadsel, har en rik historie. Bygningen, som opprinnelig var et bedehus fra 1910, ble overtatt av Innlandet Kirkeforening fra Frikirken i 1988. Etter omfattende restaurering og utvidelse, ble bygningen vigslet som kirke i 1990. Foreningen, som består av 10 medlemmer med en gjennomsnittsalder på over 75 år, har siden overtakelsen tatt godt vare på kirken og gjennomført flere reparasjoner.

Reparasjoner og vedlikehold

I år har foreningen gjennomført en omfattende utskifting av utvendig kledning, takpapp og lekter, og beiset det hele. Dette arbeidet ble muliggjort takket være et tilskudd av kulturmidler fra Hadsel Kommune. – Vi er svært takknemlige for dette, uttaler en representant for foreningen i den nye søknaden.

Utfordringer og fremtidige planer

Nylig har det blitt oppdaget betydelige rustskader på ståltaket på den eldre delen av kirkebygget. Foreningen har vurdert muligheten for å fornye taket ved rengjøring og overmaling, men etter å ha konsultert eksperter innen takreparasjoner, har de kommet til at dette ville være en kortvarig løsning.

– Vi har kommet til at utskifting av taket er den beste løsningen for en langsiktig løsning, sier foreningens representant.

Men dette er en kostnad som foreningen ikke kan bære alene, gitt at deres økonomi er basert på innsamling og delvis frivillighet. Derfor har de søkt Hadsel Kommune om et tilskudd på inntil 75 000 kroner i kulturmidler.

– Vi håper at dette vil sikre at Innlandet Kirke kan fortsette å være et sted for kirkelige handlinger i fremtiden, avslutter foreningens representant.

Forrige artikkelAdvokat kritiserer kommunens anbudsprosess
Neste artikkelVil bygge zipline på Stokmarknes