Kvale Advokatfirma DA, som representerer Galleriet AS, har levert en klage på Sortland kommunes tilbudskonkurranse om leieavtale for kontorlokaler til et legekontor.

Advokatfirmaet hevder at det er flere feil i kommunens evaluering av tilbudene, og ber om at evalueringen gjøres på nytt.

Kvale Advokatfirma DA representerer Galleriet AS i saken, og har levert en klage på tildelingsbeslutningen og anskaffelsesprosessen. De hevder at det er flere feil i kommunens evaluering av tilbudene, og ber om at evalueringen gjøres på nytt i samsvar med konkurransegrunnlagets prinsipper.

Feil i evalueringen

Advokatfirmaet mener at kommunen har gjort flere feil i evalueringen av tilbudene. De hevder at kommunen ikke har evaluert tilbudene i samsvar med de grunnleggende kravene i lov om offentlige anskaffelser (LOA) § 4, og at tilbudene ikke er evaluert i lys av konkurransegrunnlagets kriterier.

Prisvurdering

Kvale Advokatfirma DA påpeker at kommunen ikke har vektlagt totalprisen per år i sin evaluering, noe som ifølge dem er i strid med konkurransegrunnlaget. De hevder dessuten at dette er en feil som åpenbart har påvirket konkurransens utfall, og gjort at tilbudene ikke er sammenlignbare.

Betydlig merkostnad

Advokatfirmaet mener at feilen potensielt kan medføre en betydelig merkostnad for kommunen på mellom fire og åtte millioner kroner over en kontrakstperiode på 10 til 20 år. De hevder også at kommunen påtar seg en betydelig risiko ved å tildele kontrakten til en annen tilbyder, da en rekke detaljer ved lokalet ikke er avklart, hevder advokatfirmaet.

Ber om ny evaluering

Kvale Advokatfirma DA ber om at kommunen foretar en ny evaluering i samsvar med konkurransegrunnlagets kriterier og tilbydernes innleverte dokumentasjon. De mener at kommunen står fritt til å endre en feilaktig tildelingsbeslutning frem til kontrakt er signert.

Forrige artikkelVarsler endring av Stokmarknes-skilt
Neste artikkelInnlandet kirkeforening søker om kulturmidler til takreparasjon