Sortland kommune mottok nylig en henvendelse fra en bekymret innbygger, om utilfredsstillende forhold ved legekontorets telefonmottak.

Pasienten rapporterte om lange ventetider og tekniske feil, som forårsaket gjentatte avbrudd i samtalen.

Voksende bekymring

Innbyggeren hevder at han satt på vent i cirka en og en halv time, og opplevde å bli kastet ut av systemet fire ganger. Hver gang han ringte inn igjen, var meldingen den samme: «stor pågang». Denne erfaringen er ikke isolert; innringeren nevner at han møtte samme problem for to uker siden.

Manglende kapasitet?

Det som er spesielt foruroligende i denne saken, er at pasienten ble nødt til å starte i køen på nytt etter hvert avbrudd. Dette indikerer muligens ikke bare et kapasitetsproblem, men også tekniske feil, mener han.

Spørsmålet som nå reises er om dette er et enkeltstående tilfelle eller en indikasjon på en mer systematisk svikt. Sortland har tidligere hatt dårlig legedekning, og derfor lange ventetider hos fastlegene kommunen

Sortland kommune, Legekontor, Helse

Forrige artikkelVil avlive ordningen med skuddpremie
Neste artikkelSpenning mellom offentlig innsyn og kommunal åpenhet i Sortland