NOHA mener kommunenes ordning med skuddpremie bør avlives.

Det er i et brev til blant annet kommunene i Lofoten, Ofoten og Vesterålen at NOAH fremmer kritikk mot ordninger for skuddpremie, som som skal stimulere til økt jakt og fangst på arter som gjør skade. Organisasjonen NOAH kaller ordningene både utdaterte og uetiske, og mener at de strider mot dyrevelferdslovens formål om å fremme respekt for dyr.

Ifølge NOAH oppfyller mange av disse ordningene ikke kravene i viltloven. Dette skyldes i stor grad manglende dokumentasjon på at dyrene som blir jaktet på gjør skade av «vesentlig økonomisk omfang», som loven krever. I tillegg hevdes det at kommunene ofte ikke har nødvendig godkjenning fra fylkeskommunen til å utlove skuddpremier.

Dyreetiske hensyn i fokus

For NOAH og andre dyrerettighetsorganisasjoner er det også dyreetiske hensyn som står på spill. Organisasjonen argumenterer for at skuddpremier fører til økt jaktpress og fare for skadeskyting, noe som er uforenlig med dyrevelferdslovens formål.

Kritikk fra fagmiljøene

Også fagmiljøer stiller seg kritiske til praksisen. Forskning og faglige uttalelser peker mot at skuddpremieordningene ikke er effektive og ikke bidrar til langsiktig reduksjon av populasjonen av de aktuelle dyreartene.

Tiden for endring?

Den økende kritikken, både fra fagmiljø og dyrerettighetsorganisasjoner, peker i retning av at skuddpremieordningene kan være moden for en revurdering. Både effekten og etikken rundt disse ordningene blir nå satt under lupen, og det kan se ut til at presset for å avskaffe eller reformere dem vokser.

NOAH, skuddpremie

Forrige artikkelJennestad skole bekrefter tilrettelegging
Neste artikkelLange ventetider og tekniske problemer frustrerer pasientene