Jennestad Montessoriskole har overfor Sortland kommune bekreftet at de har tilrettelagt for handicaptoalett i skolens andre etasje.

Korrespondansen begynte med en henvendelse fra byggesaksbehandler Trude Oma i Sortland kommune, der hun stilte spørsmål om tilgjengeligheten for bevegelseshemmede på skolens andre etasje. Det kom etterfølgende en bekreftelse fra Ruben Skogli, en konstruksjonsingeniør ved Asplan Viak, som sendte en tegning som dokumenterer dette.

Tegningen som stadfester

Ruben Skogli sendte en tegning som viser at skolen har et handicaptoalett i 2. etasje. Dette er en viktig detalj som bidrar til å oppfylle kravene for tilgjengelighet og inklusivitet i skolebygget.

Vilkår oppfylt

Ifølge en tidligere e-post fra Roy Arne Paulsen, også fra Asplan Viak, bekreftes det at vilkårene for tilkomst for bevegelseshemmede er oppfylt. Dette ble videresendt fra Sortland Entreprenør og skolens styreleder, Knut-Ivar Finjord.

Tilrettelegging

Tilrettelegging for bevegelseshemmede er en viktig del av inklusiv undervisning og kan spille en viktig rolle i skolens overordnede plan for inklusivitet. Med denne bekreftelsen tar Jennestad Montessoriskole et viktig skritt i retning av å være en skole for alle.

Tags: #JennestadSkole #Tilgjengelighet #Bevegelseshemmede #SortlandKommune #AsplanViak #Inklusivitet

Forrige artikkelHadsel og Sortland utforsker samarbeid om beitebruksplan
Neste artikkelVil avlive ordningen med skuddpremie