Sortland kommune hadde nylig et drøftingsmøte knyttet til nytt mobulbygg for lærerne ved Sortland barneskole.

Christian Monsen fra Utdanningsforbundet, verneombud Nåvard Grønli og rektor Rove Rise har sett nærmere på tegningene fra leverandøren.

Modulbygget er designet for å romme arbeidsplasser for lærerne ved skolen. Tegningene av bygget ble studert i fellesskap, og det ble ikke fremmet noen merknader til tegningene fra noen av partene.

Det ble imidlertid stilt spørsmål om det kunne være en god idé å ha et lite overbygg over inngangen til toalettene som er plassert i første etasje. Protokollen fra møtet ble skrevet og godkjent av alle tilstedeværende på møtet.

Under ser du modulbygget nærmest, knyttet til Sortland barneskole.

Enige om modulbygg.
Tegning: Øksnes Entrenør AS.
Forrige artikkelTrafikkulykke i Flakstad: Tre personer involvert
Neste artikkelSlik løser du nabokrangelen