Hadsel formannskap har offisielt invitert Sortland kommune til å samarbeide om en beitebruksplan.

Hadsel formannskap fattet et vedtak 24. august 2023 der det ble bestemt å invitere Sortland kommune til å samarbeide om beitebruksplan. Formålet er å kunne samarbeide om en felles plan eller felles kunnskapsgrunnlag og arealmessige tilpasninger.

Fleksibilitet i samarbeidet

Hadsel har allerede etablert et planprogram for en fremtidig beitebruksplan som er spesifikk for Hadsel kommune. Imidlertid er de åpne for revisjon av denne planen for å tilpasse den til situasjonen i Sortland, hvis det er ønskelig.

Hva dette betyr for arealforvaltning

En potensiell allianse mellom Hadsel og Sortland kan sette en ny standard for hvordan beitearealer blir forvaltet i regionen. Dette samarbeidet kan gi en mer koordinert tilnærming til arealmessige tilpasninger i forhold til ulike formål og hensynssoner i arealplanene for de to kommunene.

Forventninger og neste skritt

Invitasjonen fra Hadsel kommune setter ballen i spill. Det nå opp til Sortland kommune å respondere. Dette vil være et viktig skritt i å formalisere et samarbeid som kan være til fordel for begge parter, spesielt i forhold til arealforvaltning og beitebruk.

Hadsels invitasjon til Sortland markerer en viktig milepæl i regional forvaltning av beitearealer. Det er nå opp til Sortland å vurdere om de ønsker å inngå i dette samarbeidet, og hvilken form dette samarbeidet eventuelt vil ta.

Forrige artikkelDisse naturtypene får økt status
Neste artikkelJennestad skole bekrefter tilrettelegging