En huseier på Haukenes i Hadsel reagerer på kommunens stoppordre, og mener at det ikke er snakk om en utvidelse av eksisterende bebygget areal.

Huseieren mener at byggearbeidene er i tråd med de opprinnelige tillatelsene og at det ikke er noen utvidelse av det eksisterende bebygde arealet. Han forstår imidlertid at det ikke er tilstrekkelig med en endringssøknad, men at det må rammesøkes helt på nytt. Han ber om råd fra kommunen om hva som er den mest hensiktsmessige og ønskelige søknadsprosessen.

Uenighet om naturområdet. Huseieren påpeker en uoverensstemmelse i kommunens vedtaksbrev. I brevet står det at huset ligger i et LNF-/naturområde, men i det tidligere godkjenningsbrevet står det at «Tiltaket berører ikke naturområdet». Han ber om en klargjøring av hva dette betyr for den ønskede nye søknadsprosessen.

Ingen utvidelse. Huseieren hevder at det som nå gjenreises er så likt det gamle husvolumet som mulig, på de gamle grunnmurene. Han understreker at det ikke er noen utvidelse i forhold til eksisterende bebygget areal. Grunnmuren mot vest måtte skiftes da den stod til nedfalls.

Samme bredde. Han opplyser at det nye huset har eksakt samme bredde og lengde som det gamle: 5,8 x 19,4 meter, og samlet bebygget areal er også akkurat det samme, på 130 kvadratmeter.

Misforståelse om platting. Huseieren avviser kommunens påstand om at det er støpt en platting som ser ut til å være en utvidelse av grunnflaten. Han forklarer at hvis det refereres til den kvadratiske betongfirkanten som befinner seg på bakken, så er dette en gammel konstruksjon som har eksistert fra før han overtok huset.

Kommer med hastesøknad. Huseieren avslutter i sin henvendelse av 10. oktober med å informere om at han vil komme med en hastesøknad angående sikringstiltak av bygget i søknadsperioden.

Forrige artikkelStatsforvalteren advarer om juridisk dilemma
Neste artikkelByggearbeider på Haukenes stoppet