Hadsel kommune har gitt en umiddelbar stoppordre for byggearbeider på en eiendom på Haukenes, Langøya. Kommunen mener at byggeaktiviteten går ut over gitte tillatelser og er derfor ulovlig igangsatt.

Hadsel kommune har gitt en umiddelbar stoppordre for byggearbeider på en eiendom på Haukenes på Stokmarknes. Kommunen mener at byggeaktiviteten går ut over gitte tillatelser og er derfor ulovlig igangsatt.

Riving tillatt. Det ble tidligere gitt tillatelse til rivning av en balkong, terrasse og tilbygg, samt tillatelse til et nytt tilbygg og en ny terrasse. Men kommunens befaring viser at byggeaktiviteten har gått ut over disse tillatelsene, går det fram av et vedtak som ble gjort av kommunen 9. oktober.

Overskridelse av tillatelser. Ifølge kommunen er halve bygningen revet sammen med de tidligere rivetillatelsene, og det er støpt en platting som ser ut til å være en utvidelse av grunnflaten. Kommunen antar at hensikten med den pågående byggeaktiviteten er en tilsvarende utvidelse med nybygg på den utvidede grunnflaten. Den gjenværende halvdelen av bygningen fremstår som ny, med innvendige arbeider som vil bli klarlagt nærmere.

Konsekvenser av byggeaktivitet. Kommunen varslet om at de vil fastsette en tvangsmulkt dersom det ulovlige arbeidet ikke stanses umiddelbart. De vurderer også å gi pålegg om retting eller tilbakeføring av det ulovlig utførte tiltaket. Dersom de ulovlig utførte arbeidene ikke er tilbakeført eller rettet innen fristen.

Forrige artikkelHuseieren reagerer på kommunens stoppordre
Neste artikkelVeiarbeid på E10 fra tirsdag kveld