Statsforvalteren i Nordland opplyser at sikringstiltak etter en stoppordre for byggearbeider på Haukenes, at føre kommunen inn i et juridisk dilemma.

De understreker at sikringstiltakene skal være nødvendige for å beskytte personer og eiendom, og ikke for å sikre et ulovlig igangsatt tiltak. Statsforvalteren i Nordland har gitt veiledning til Hadsel kommune angående sikringstiltak etter stoppordren for byggearbeider på Haukenes.

Må sikre mot skade. De viser til plan- og bygningsloven § 28-2, som forutsetter at nødvendige tiltak for å sikre byggeplassen blir gitt før arbeidet igangsettes. Dette inkluderer å sikre mot at skade kan oppstå på person eller eiendom.

Begrensning av sikringstiltak. Statsforvalteren påpeker at en eventuell lukking av bygget i påvente av en fremtidig søknadsbehandling må begrense seg til det som er nødvendig for at bygget og byggeplassen skal anses som sikret, mot at skade kan oppstå på person eller eiendom.

Bør ikke godkjenne. – Kommunen bør dermed ikke «godkjenne» hvilke arbeider som skal utføres. Kommunen kan komme i ansvar dersom en slik sikring senere viser seg å ikke være god nok, eventuelt dersom den fremtidige søknaden ikke blir godkjent og tiltaket må fjernes. Det er den ansvarliges ansvar å påse at sikringsarbeidene er tilstrekkelige, og nødvendige, sier underdirektør Tor Sande hos Statsforvalteren i Nordland til kommunen.

Forrige artikkelBil havnet i marinepollen i Svolvær
Neste artikkelHuseieren reagerer på kommunens stoppordre